Potrivit unui proiect de ordin al preşedintelui ANAF, modificările vizează eliminarea unor categorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, având în vedere includerea acestora în categoria veniturilor obţinute în baza contractelor civile, potrivit Codului Civil, – introducerea unor rubrici speciale referitoare la veniturile din arendare şi veniturile din salarii, introducerea unor informaţii suplimentare privind calculul şi reţinerea impozitului pe veniturile din salarii pentru fiecare beneficiar de venit.
Începând cu data de 1 ianuarie 2012 a fost modificat regimul fiscal pentru veniturile obţinute de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal. Astfel, impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la data plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net, impozitul fiind final, cu excepţia cazului în care se optează pentru stabilirea venitului net în sistem real.
Totodată, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Civil, o serie de venituri menţionate expres în Codul fiscal au fost incluse în categoria veniturilor realizate în baza contractelor civile.
Prin Ordonanţa Guvernului nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, a fost eliminată obligaţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate acestora de a completa şi depune la organul fiscal fişe fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru fiecare beneficiar de venit, fiind prevăzută obligaţia plătitorilor de venit de a completa şi depune o declaraţie anuală privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.
Sursa: Agerpres