Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a stabilit obligaţii fiscale de plată suplimentare de 136 milioane lei, în primul semestru, în urma inspecţiilor fiscale ce au vizat verificarea preţurilor de transfer practicate de contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoanele afiliate, informează instituţia. "În perioada de referinţă, au fost înregistrate următoarele rezultate, obţinute exclusiv din verificarea respectării principiului valorii de piaţă: obligaţii fiscale de plată stabilite suplimentar de aproximativ 136 milioane lei (reprezentând 31 milioane euro); diminuarea pierderii fiscale: aproximativ 207 milioane lei (reprezentând 47 milioane euro); baza impozabilă stabilită suplimentar: aproximativ 614 milioane lei (reprezentând 138 milioane euro)", menţionează, ANAF, într-un comunicat.

Per ansamblu, rezultatele aferente preţurilor de transfer în perioada ce a făcut obiectul analizei au adus direct la bugetul de stat venituri suplimentare şi au creat premisele pentru venituri fiscale viitoare, prin viitorul impozit pe profit aferent diminuării pierderii fiscale. Conform datelor ANAF, sumele suplimentare aferente primului semestru al anului 2015 sunt cu circa 130% mai mari decât obligaţiile fiscale de plată stabilite suplimentar, aferente întregului an 2012.

Cele mai mari ajustări au fost operate în Ardeal

Totodată, ANAF precizează că se poate remarca o tendinţă la nivelul contribuabililor de intrare în zona de rezultate pozitive, respectiv de creştere a gradului de conformare voluntară. Astfel, constatările recente aferente inspecţiilor fiscale în cadrul cărora au fost verificate preţurile de transfer vizează preponderent stabilirea de obligaţii fiscale de plată suplimentare şi mai puţin diminuarea pierderii fiscale.

Din punct de vedere al structurilor regionale ale ANAF, cele mai mari sume suplimentare generate de ajustări ale preţurilor de transfer au fost înregistrate la nivelul direcţiilor regionale ale finanţelor publice Cluj-Napoca – aproximativ 29,7 milioane lei (reprezentând 6,7 milioane euro), Timişoara – circa 19,8 milioane de lei (4,36 milioane euro) şi Ploieşti – aproape 17 milioane lei (3,8 milioane euro). De asemenea, în cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili s-au stabilit sume suplimentare de circa 59,7 milioane lei, respectiv 13,4 milioane euro.

27 milioane de lei de la o singură companie

ANAF mai precizează că în cadrul unei singure inspecţii fiscale s-au stabilit sume suplimentare de aproximativ 27 milioane lei (6 milioane euro), respectiv a fost diminuată pierderea fiscală cu aproximativ 21 milioane lei (4,7 milioane euro). Societatea verificată desfăşoară activităţi de producţie şi comercializează produsele rezultate din activitatea de producţie preponderent către părţi afiliate. "În perioada 2014 – iunie 2015, s-au depus eforturi susţinute în sensul consolidării şi creşterii capacităţii administrative şi profesionale a personalului inspecţiei fiscale implicat în verificarea preţurilor de transfer, activităţile derulate în acest sens constând în: crearea premiselor unei abordări unitare şi uniforme prin elaborarea unei metodologii de control şi a unui ghid de utilizare a aplicaţiilor informatice, special dedicate inspecţiei fiscale a dosarului preţurilor de transfer, implementarea şi dezvoltarea analizei de risc fiscal aferentă preţurilor de transfer, dezvoltarea unei aplicaţii informatice pentru monitorizarea, calitativă şi cantitativă, în timp real, a inspecţiilor fiscale în cadrul cărora s-a solicitat întocmirea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer", conform comunicatului.

ANAF se uită cu atenţie la propriul personal

Totodată, ANAF precizează că în vederea creşterii performanţelor profesionale şi adâncirea gradului de cunoaştere pe problematica preţurilor de transfer au fost organizate, în perioada 2014 – iunie 2015, cursuri specializate de pregătire profesională, dedicate exclusiv inspecţiei fiscale a dosarului preţurilor de transfer pentru 261 de inspectori fiscali (inclusiv pentru personalul cu atribuţii în soluţionarea contestaţiilor depuse de către contribuabilii).

Personalul activităţii de inspecţie fiscală din cadrul ANAF a beneficiat şi de seminarii susţinute de experţi ai Băncii Mondiale, participând şi la un schimb de experienţă cu reprezentanţi ai administraţiei fiscale din Marea Britanie, exclusiv pe problematica preţurilor de transfer. De asemenea, ANAF mai precizează că, în calcularea valorii echivalente în euro, a fost avut în vedere un curs mediu de referinţă de 4,45 lei/euro.

Sursa: AGERPRES