Firmele cu datorii la stat sau care au primit sancţiuni de natură financiară nu vor putea cumpăra maşini sau tractoare prin „Rabla”, potrivit ghidurilor de finanţare a programelor de stimulare a parcurilor auto şi de tractoare.

Sunt eligibile în cadrul programelor tip „Rabla” firmele care respectă obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale şi Fondul pentru Mediu. Nu pot particpa la programele respective persoanele juridice care au înregistrat fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, sau acte de insciplină financiară, conform ghidurilor de finanţare.

Documentele elaborate de Ministerul Mediului mai prevăd că firmele care vor să acceseze programele “nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului, nu se află în procedură de insolvenţă sau lichidare ori reorganizare judiciară sau în stare defaliment.

Totodată, un solicitant persoană fizică nu trebuie să fie subiectul unei proceduri de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale şi incompatibile şi nici să fi primit ajutoare de minimis, pe o perioadă de trei ani consecutivi, de peste 200.000 de euro.

În ce priveşte programul de înnoire a parcului auto, beneficiarul poate să încaseze cel mult trei tichete valorice în cuantum de 3.800 lei, în urma casării a maxim trei vehicule. Suma acordată prin programul de înnoire a parcului de tractoare poate fi de maximum 17.000 de lei, fără ca aceasta să depăşească 40% din preţul de achiziţie al tractorului nou.

SURSA: Mediafax