”Memorandumul de înțelegere pentru acordarea finanțărilor prin intermediul Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 va fi semnat la sfârșitul acestei luni, cel târziul la începutul lunii martie. Proiectele vor trebui implementate până în 2016. Se vor finanța proiecte care vizează dezvoltarea resurselor umane, schimbările climatice, precum și cele ale societății civile”, a precizat ambasadorul Norvegiei la București, Oystein Hovdkinn.
 
Aceasta este prima acţiune care are loc în cadrul noului ciclu, 2009-2014, de programe de asistenţă nerambursabilă Mecanismul Financiar Norvegian, prin care ţara noastră beneficiază de o sumă totală de 115,2 milioane de euro.
 „Fondul Global pentru Muncă Decentă şi Dialog Tripartit” are o alocare de 1.134.720 de euro în scopul de a promova şi îmbunătăţi cooperarea între patronate, sindicate şi autorităţi publice. Sunt încurajate proiectele realizate în parteneriat cu entităţi din Norvegia.
Candidaţii eligibili pentru finanţare sunt partenerii sociali care îi reprezintă pe angajaţi şi angajatori, autorităţile publice şi organizaţiile din cadrul autorităţilor publice, constituite ca entităţi juridice în România şi Norvegia.
Celelalte linii de finanţare din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 vor fi lansate după semnarea memorandumului de înţelegere între guvernul României şi cel al Norvegiei.
Mecanismul Financiar Norvegian, la fel ca şi Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din cadrul SEE şi la consolidarea relaţiilor dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) cu statele beneficiare.
Ministerul Afacerilor Europene, în calitate de punct naţional de contact, va coordona implementarea celor două mecanisme financiare în România, iar  Ambasada Regală a Norvegiei la Bucureşti va avea rolul de a superviza modul de folosire a fondurilor oferite României.