Factura electronică, obligatorie de la 1 ianuarie 2025

Începând cu 1 ianuarie 2025, toate companiile ar putea fi obligate să utilizeze exclusiv facturarea electronică pentru toate tranzacțiile cu clienții finali, ca o măsură împotriva evaziunii fiscale.

Ministerul Finanțelor propune un proiect de act normativ pentru a aduce modificări și completări în gestionarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, în domeniul aparatelor de marcat electronice fiscale, și pentru a exclude accizele din procedurile de restructurare a obligațiilor bugetare.

Utilizarea sistemului de facturare electronică va fi extinsă pentru tranzacțiile între companii și consumatorii finali, opțional în perioada 1 iulie 2024 – 31 decembrie 2024, și obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2025.

Prin urmare, toți contribuabilii care emite facturi către consumatori vor fi obligați să le raporteze în sistemul RO e-Factura.

„La nivelul UE este în discuție introducerea facturării electronice obligatorii, bazat pe standardul european (…), astfel că această măsură creează premisele pentru implementare.

În contextul digitalizării ANAF, informațiile cuprinse în aceste facturi sunt necesare pentru reflectarea cât mai exactă în decontul precompletat RO e-TVA a operațiunilor economice realizate de persoanele impozabile.

Introducerea acestei măsuri nu generează nicio obligație pentru persoanele fizice, însă va asigura în viitor posibilitatea persoanelor fizice de a accesa toate informațiile raportate de furnizori.

Pentru noi este un instrument vital în lupta cu evaziunea fiscală și implicit pentru capacitatea Guvernului de a finanța investițiile în serviciile publice esențiale”, a transmis ministrul Finanţelor, Marcel Boloș.

Marcel Bolos, ministru de Finante
SURSA FOTO: Facebook/Ministerul Finantelor

Cine va fi exceptat de la factura electronică?

Nu vor fi obligate să utilizeze sistemul național privind factura electronică RO e-Factura:

  • persoanele impozabile care emit facturi pentru operațiuni nelegate de TVA
  • sau pentru sume care nu sunt incluse în baza de impozitare conform prevederilor Codului fiscal

De asemenea, vor fi exceptate entitățile pentru care nu există obligația emiterii unei facturi. Este vorba despre articolul 319 din Codul fiscal, inclusiv:

  • misiunile diplomatice și oficiile consulare
  • Comunitatea Europeană
  • Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
  • Banca Centrală Europeană
  • Banca Europeană de Investiții

Comisia Europeană sau alte organizații internaționale, precum și forțele armate ale statelor membre NATO, vor fi exceptate de la obligația utilizării sistemului, cu excepția cazului în care optează să îl utilizeze.

Asociațiile, fundațiile și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori vor fi temporar exceptați de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura până la 30 iunie 2025. Ei vor avea timp să se adapteze la acest sistem.

Acești beneficiari vor avea opțiunea de a adopta utilizarea sistemului înainte de această dată. Utilizarea acestuia va deveni obligatorie pentru toate aceste categorii începând cu 1 iulie 2025.

În situația în care beneficiarii nu primesc facturile prin sistemul național RO e-Factura în termenul stabilit, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii plătite la momentul livrării/prestării, aceștia vor avea posibilitatea să notifice autoritățile fiscale competente.

Organele de executare silită, inclusiv executorii judecătorești și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, trebuie să utilizeze sistemul național RO e-Factura pentru a transmite facturile în numele și pentru furnizorii stabiliți în România conform Codului fiscal, atunci când acest lucru este cerut de legislație. De asemenea, trebuie să țină un registru al acestor activități.