Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență care prevede reglementări privind acordarea și decontarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, inclusiv a activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate, începând cu data de 15 mai 2020. Concret, ce se va întâmpla de acum încolo, pe perioada stării de alertă?

Mihaela Tănase: O mare parte din reglementările care au funcţionat pe perioada stării de urgenţă vor fi menţinute în continuare, unele chiar până la data de 30 septembrie. Este vorba de consultaţiile medicale acordate la distanţă atât în asistenţa medicală primară, deci la medicul de familie, cât şi la ambulatoriul clinic de specialitate. Aceste consultaţii pot fi făcute folosind orice mijloace de comunicare.

Deci în continuare este bine ca, atunci când apare nevoia unui serviciu medical, pacientul mai întâi să sune la medic – fie că sună la medicul specialist, fie că sună la medicul de familie – şi acesta va decide dacă este poate să-i acorde o consultaţie la distanţă sau îl va chema la cabinet.

De asemenea, se păstrează prescripţiile la distanţă, iar medicii de familie pot prescrie în continuare pentru pacienţii cronici inclusiv medicamente restricţionate în lista de medicamente compensate şi gratuite care erau prescrie, conform Contractului-Cadru, înainte de instituirea stării de urgenţă doar de către medicii specialişti.

Se păstrează, totodată, o mare parte din reglementările privind  modalitatea de acordare a concediilor medicale din cele care au fost valabile pe perioada stării de urgenţă. Acestea pot fi eliberate şi transmise online, la fel ca şi toate documentele necesare pentru eliberarea unui concediu medical. Singura modificare aici este că, dacă pe perioada stării de urgenţă era prevăzut un termen pentru eliberarea documentului până la data încheierii stării de urgenţă, acum concediul medical poate fi emis după ultima zi a perioadei de carantină – dacă vorbim de aceste cazuri -, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei de carantină.

Legat de prelungirea acordării serviciilor medicale la distanţă, inclusiv prin telemedicină. Acest lucru presupune în continuare renunţarea la obligativitatea folosirii cardului de sănătate pentru validarea serviciilor respective?

Mihaela Tănase: Da, este foarte adevărat. La medicul de familie şi la medicul specialist din ambulatoriul de specialitate până în data de 30 septembrie 2020 nu va fi necesară utilizarea cardului de sănătate. Însă, pentru celelalte specialităţi această reglementare se opreşte la data de 30 iunie a.c., atunci când se va face o evaluare a situaţiei şi, în funcţie de evoluţia lucrurilor, se va decide dacă este oportună introducerea de la 1 iulie a obligativităţii cardului de sănătate la celelalte discipline.

Medicii de familie, dar şi de alte specialităţi, vor putea deconta serviciile acordate telefonic sau prin telemedicină?

Mihaela Tănase: Exact ca şi pe perioada stării de urgenţă. La medicul de familie şi la medicul specialist din ambulatoriu rămân valabile aceleaşi prevederi, acestea practic sunt preluate şi pentru următoarea perioadă, începând cu data de 15 mai. Vor putea oferi consultaţii la distanţa, vor putea transmite prescripţii medicale, iar aceste servicii vor fi bineînţeles decontate.

Ce alte prevederi importante sunt cuprinse în noile reglementări?

Mihaela Tănase: Aş spune că toate persoanele aflate pe teritoriul României care au nevoie de servicii medicale şi medicamente pentru tratarea cazurilor de COVID-19 sunt suportate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Acest lucru este valabil inclusiv pentru persoanele neasigurate?

Mihaela Tănase: Absolut toate persoanele, cu sau fără asigurare de sănatate, inclusiv persoane de altă naţionalitate aflate pe teritoriul României. Acelaşi lucru este valabil şi pentru urgenţele medicale, care sunt incluse în pachetul minim de servicii medicale care se acordă şi persoanelor neasigurate.

Ar mai fi de adăugat faptul că pacienţii pot să meargă în ambulatoriul clinic de specialitate fără să fie necesar biletul de trimitere. Acest lucru era valabil şi pe perioada stării de urgenţă şi se menţine în continuare până la 30 septembrie a.c.

De asemenea, consultaţiile medicale la distanţă se acordă cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultaţii/oră, cu menţiunea că în Contractul-Cadru după care funcţionează sistemul de sănătate în afara situaţiilor excepţionale sunt prevăzute 4 consultaţii/oră la medicul de familie şi la medicul din ambulatoriul de specialitate.

FOTO: Mihaela Tănase, purtător de cuvânt al CNAS

Potrivit CNAS, în bugetul FNUASS vor fi alocate sume suplimentare pentru decontarea cu prioritate a  concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie,  respectiv instituţionalizată, la o locaţie declarată de către persoana carantinată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, precum şi pacienţilor diagnosticaţi cu infecţia COVID-19.

Pentru toate tipurile de concedii medicale, modul de acordare a certificatelor de concediu medical și durata acestora sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel naţional până la data de 30 iunie 2020, urmând a fi evaluată situația pe acest tip de servicii medicale, pentru a stabili dacă această masură necesită să fie implementată în continuare.

“Am considerat necesară prelungirea acestor măsuri pentru a limita pe cât posibil deplasarea la furnizori sau la casele de asigurări de sănătate a asiguraților care au nevoie de diverse documente în vederea accesării serviciilor medicale necesare, precum și pentru a asigura distanțarea socială și, implicit, siguranța pacienților. Tot în acest sens, este necesară și menținerea valabilității unor documente pentru anumite perioade, în funcție de evoluția situației epidemiologice. Vom rămâne în stare de alertă, vom ține cont de clasificarea spitalelor pe nivele de risc, vom evalua situatia și vom lua toate măsurile necesare ca pacienții să beneficieze de serviciile medicale necesare în condiții de siguranță”, a declarat Adela Cojan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.