Pe agenda evenimentelor vor fi luate în discuție aspecte legate de ajutorul de stat și concurență, rolul organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea economiei sociale, a achizițiilor publice ca instrumente pentru dezvoltarea acestui domeniu.

O sesiune din cadrul acestei dezbateri va fi dedicată prezentării unor exemple de structuri de economie socială care va ilustra impactul și beneficiile pe care le aduce economia socială în comunitățile din România. Cu ocazia acestor evenimente vor avea loc și târguri de economie socială unde vor fi scoase în evidență bunele practici și soluțiile de succes. Acțiunile creează astfel spațiul necesar pentru împărtășirea de bune practici, a soluțiilor identificate și aplicate pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale, astfel încât să se asigure continuitatea acestui sector. Târgurile de economie socială vor facilita schimbul de bune practici, contactul între diverse afaceri sociale și vor încuraja astfel susținerea reciprocă pentru dezvoltarea fiecărei comunități. 

Evenimentele continuă seria de acțiuni din cadrul proiectelor Cresc – Capabil de reușită prin economia socială.  Unul dintre rezultatele acestor proiecte a fost înființarea a 14 structuri de economie socială – 9 deschise în  mediul rural din județul Bihor, 3 în mediul rural din județul Alba și 2 în București. Astfel, afacerile sociale deschise în județul Bihor, în comunele Lăzăreni, Holod și Sînnicolau Român oferă servicii de curățenie, amenajare spații verzi și spatii comunale, cele deschise în Comuna Curtuișeni vin în întâmpinarea bihorenilor cu servicii de prelucrare a lemnului și producția de mic mobilier din lemn, dar și producție de piatră și pavaje. De asemenea, afacerile deschise în comuna Paleu furnizează servicii de producție de confecții și artizanat, dar și producție de peleți în comuna Holod. Alături de structurile de economie socială din Bihor au fost deschise încă trei afaceri sociale în comunele Bistra și Ighiu din județul Alba. Echipele acestora sunt pregătite să ofere servicii de curățenie, amenajare spații verzi și spații comunale. De asemenea, din rețeaua de afaceri sociale creată în cadrul acestor proiecte, fac parte două structuri de economie socială înființate la București care oferă servicii inovative de monitorizare tematică de suport și servicii de consultanță pentru dezvoltarea capacității organizațiilor non-profit.

„Aceste afaceri sociale înființate cu sprijinul Fondului Social European ne arată că business-ul poate face casă bună cu socialul și că economia socială este o oportunitate pentru mediul de afaceri. O afacere socială poate fi integrată într-un lanț comercial, se poate dezvolta și funcționa eficient într-un mediu competitiv. 

Mediul de afaceri nu este paralel întreprinderilor sociale, ci se intersectează cu acestea. Proiectele ne-au arătat, de asemenea, că autorităţile locale se pot implica activ și pot susține dezvoltarea comunității. Și, nu în ultimul rând, am reușit să înțelegem și să demontăm mitul conform căruia persoanele din grupurile vulnerabile nu sunt capabile, nu au resurse și că singura lor șansă este să fie persoane asistate. Aceste persoane nu doar că sunt capabile, mai mult chiar, pot fi resurse deosebite care asigură dezvoltarea unei afaceri. Capacitarea a fost cuvântul cheie în toate acțiunile noastre și avem convingerea, mai mult ca oricând, că responsabilitatea, efortul comun și munca de echipă, angajate în spiritul celui mai solid parteneriat, cel al comunității, se traduc în final în șanse la o viață mai bună pentru fiecare din noi”, a subliniat Adriana Duțu, reprezentant Euzone Consultancy Network.

Echipa proiectelor CRESC invită persoanele interesate de economia socială, actorii sociali care doresc să deschidă o întreprindere socială sau să-și promoveze afacerea socială – reprezentanți ai administrației publice locale, jurnaliști, întreprinzători, organizații neguvernamentale sau comunități, să participe la aceste evenimente. Specialiștii proiectelor CRESC dețin informații de ultimă oră în domeniul economiei sociale, folosind instrumente și resurse utile demersului și vă stau la dispoziție pentru orice informație legată de experiența dezvoltării unei afaceri sociale.

Proiectele CRESC – Capabil de Reușită prin Economia Socială sunt cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1. sunt implementate pe o perioadă de 14 luni, până în luna decembrie 2015, în regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru și Bucureşti-Ilfov. Informații despre proiectele POSDRU puteți găsi accesând website-ul www.fonduri-ue.ro.

Pentru detalii despre proiecte și economia socială, vă invităm să accesați platformele:

 www.wiseromania.ro                           

 

www.creschub.ro                         

Despre economia socială

Economia socială este acea formă de economie care vine cu soluții inovatoare la problemele sociale, economice sau de mediu ale comunității și la nevoile membrilor săi, care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectoarele public și privat. Spre deosebire de economia de piață, orientată exclusiv spre profit, economia socială are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități accesibile persoanelor dezavantajate, care fac parte din categoriile sociale vulnerabile.

Economia socială include forme de organizare tip SES (structuri de economie socială) precum cooperativele, societățile mutuale, asociațiile nonprofit și fundațiile în cadrul cărora se creează oportunități de formare profesională și locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile. În cadrul ei se acordă prioritate creării unui model de întreprindere denumit întreprindere de economie socială care asigură dezvoltarea unor valori importante pentru societate precum protecția socială, serviciile sociale, sănătatea, egalitatea de șanse, educația și formarea pentru grupurile sociale dezavantajate.

Te-ar putea interesa și: