Potrivit unui comunicat transmis de oficialii  Euro Construct Trading ’98, societatea a cerut procedura de reorganizare judiciară pentru a proteja locurile de muncă ale salariaţilor, precum şi de a putea derula în bune condiţii activitatea de pe şantiere. “Motivul  pentru care societatea s-a văzut nevoită să apeleze la această prevedere   legala în vigoare, îl reprezintă criza de lichiditate din jumătea anului trecut şi care a fost generată de neîncasarea la timp a sumelor datorate către societate din   partea beneficiarilor lucrărilor pe care societatea le-a executat până în prezent. Beneficiarii  sunt, în mod covărşitor,  companii care administrează infrastructura de transporturi a României, iar întârzierile la plată pentru sumele certe, lichide şi exigibile cuvenite de drept societăţii depăşesc – în unele cazuri – trei ani de zile de la data finalizării lucrărilor. Lipsa recepţiei finale a lucrărilor menţionate a condus la imposibilitatea deblocării garanţiilor reale (sume de bani cash) depuse de societate în conturi speciale de garanţie, deschise la bănci comerciale şi blocate la dispoziţia beneficiarilor lucrărilor, potrivit legii”, conform comunicatului  Euro Construct Trading ’98. 

Conform informaţiilor Capital,  Euro Construct Trading ’98 are de încasat peste 240 milioane lei, bani blocaţi în conturile de garanţie şi facturi pentru lucrări executate. 
 
“Un singur exemplu este edificator în acest sens:  lucrările pentru reabilitarea linei de cale ferată Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV PanEuropean ( Tronson 1: Frontiera – Curtici – Arad- km 614),  proiect cufinanţare europeană. Încă   din anul 2014, lucrarea a fost predată integral beneficiarului, însă până în prezent  procesul verbal de recepţie lafinalizarea lucrărilor nu a fost semnat de către compania beneficiară, fapt care a generat blocarea în toata aceasta perioadă a sumei de peste 60milioane lei în conturile de garanţii deschise potrivit prevederilor legale”, potrivit  Euro Construct Trading ’98. 
Administratorul judiciar este ales este DINU URSE SI ASOCIATII S.P.R.L., pentru redresarea cât mai urgentă a situaţiei financiare a Euro Construct Trading ’98. „Sumele pe care societatea le are de încasat depăşesc mult toate datoriile. Gradul de solvabilitate este unul extrem de bun, însă acesta este afectat de întârzierile extrem de mari în plata contravalorii lucrărilor executate pentru companiile beneficiare care administrează infrastructura de transporturi”, au mai precizat oficialii Euro Construct Trading 98.