Primăria Capitalei, apărată în 15 dosare imporante. Miza totală ajunge la zeci de milioane de euro

Primăria Capitalei, reprezentată de primarul general Nicușor Dan, a încheiat contractul respectiv în baza Acordului-Cadru de asistenţă juridică nr. 797/04.07.2018.

Astfel, Asocierea Cliza și Ștefan îşi asumă obligaţia de a presta servicii de asistenţă şi reprezentare juridică pentru a susţine apărarea intereselor Municipiului Bucureşti în fond şi în căile ulterioare de atac în 15 cauze importante, în schimbul unui onorariu orar de 150 lei/avocat + T.V.A.

Care sunt cele 15 dosare?

Conform informațiilor transmise de justnews.ro, cele 15 dosare sunt următoarele:

 1. Dosar nr. 8563/3/2013 reclamant Milenium Development Building SRL si parat Primarul General al Municipiului Bucureşti avand ca obiect obligarea la emitere act administrativ, autorizaţie de construire în vederea intrării în legalitate a construcţiei Cathedral Plazza situată în Bucureşti, sector 1, Str. General Berthelot nr. 11-15.
 2. Dosarul nr. 1344/2/2021 Societatea de Transport Bucureşti SA a avut în desfăşurare o procedură de achiziţie tramvaie noi intitulată “Achiziţia de Tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă”, procedură ce a fost anulată la sfârşitul anului 2020. Această decizie a fost contestată de către ELECTROPUTERE VFU PAŞCANI SA, la Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiilor. Prin decizia 359/C5/75/19.02.2021 a fost admisă contestaţia formulată şi s-a dispus continuarea procedurii de atribuire. Societatea de Transport Bucureşti SA a contestat decizia mai sus menţionată formulând totodată o cerere de chemare în garanţie a Municipiului Bucureşti prin Primar General. Dosarul a fost înregistrat sub nr. 1344/2/2021, pe rolul Curţii de Apel Bucureşti. Consultantul va asigura Municipiului Bucureşti analiză, consultanţă juridică de specialitate şi reprezentarea în instanţă în dosarul nr. 1344/2/2021 aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, fond şi toate căile de atac, precum şi în orice alt litigiu născut ca urmare a desfăşurării de către Societatea de Transport Bucureşti SA a procedurii de achiziţie publică “Achiziţia de Tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă”. Totodată consultantul va asigura analiză, consultanţă juridică de specialitate şi reprezentarea Municipiului Bucureşti, în ceea ce priveşte implicaţiile patrimoniale ale procedurii “Achiziţia de Tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă” desfăşurată de către Societatea de Transport Bucureşti SA, asupra Municipiului Bucureşti.
 3. Dosar nr. 20245/3/2018 parat Municipiul Bucureşti avand ca obiect pretenţii daune materiale și morale în cuantum de 1.990.000 euro.
 4. Dosar nr. 29296/3/2020 reclamant SC Da Vinci Edifice SRL, si chemaţi în garanţie Municipiul Bucureşti şi Primarul General al Municipiului Bucureşti avand ca obiect pretenţii în cuantum de 90.782.143,51 lei
 5. Dosar nr. 31400/3/2020 – reclamant In Inspectoratul de Stat în Construcţii si parat Municipiul Bucureşti avand ca obiect pretenţii în cuantum de 57.404.833,26 lei
 6. Dosar nr. 16455/3/2017 – reclamant Ministerul Sănătăţii si chemat în garanţie Municipiul Bucureşti avand ca obiect pretenţii în cuantum de 14.603.062,54 lei
 7. Dosar nr. 21090/3/2020 – reclamant Bucureşti, având ca obiect pretenţii contravaloare lipsă folosinţă pentru terenul în suprafaţă de 20.446mp situat în zona Colentina-Fundeni, conform sc 501/2017, pronunţată în dosarul nr. 76007/3/2011
 8. Dosar nr. 44608/3/2018 – reclamant pârât Municipiul Bucureşti, având ca obiect pretenţii in cuantum de 800.000 euro + 340.200 euro+392.184 euro+72.000 euro, reprezentând contravaloare lipsa folosinţa teren situat in str. teren grevat de o conducta de apă.
 9. Dosar nr. 907/3/2019 – pârât Municipiul Bucureşti, având ca obiect pretenţii in cuantum de 60000euro, reprezentând contravaloare lipsa folosinţa teren grevat de o conducta de apă.
 10. Dosar nr. 5688/3/2019 – pârât Municipiul Bucureşti, având ca obiect pretenţii in cuantum de 800.000 euro daune solicitate ca urmare a decesului lui G.F.D. în urma unui accident auto
 11. Dosar nr. 38432/3/2018 – reclamant Municipiul Bucureşti, pârâţi Spitalul Panait Sarbu, Bogdan Marinescu şi alţii, acţiune în regres a Municipalităţii împotriva celorlalţi codebitori. Municipiul a efectuat plăti în cuantum de 5.578.957lei în baza deciziei penale nr. 537/2015, pronunţată în dosarul nr. 25294/303/2010
 12. Dosar nr. 28615/3/2020 – reclamant SC 4 Est Macs Construct SRL, pârât Municipiul Bucureşti, având ca obiect obligarea la convocarea comisiei de recepţie, pretenţii in cuantum de 1.435.536,22lei (plus TVA) + penalitati de întârziere de 0,02% + 1.200.521 Iei + dobanda legală.
 13. Dosar nr. 10238/3/2019 – reclamant Municipiul Bucureşti, pârât T&B Impex SRL, având ca obiect pretenţii in cuantum de 1.376.624,41 USD, proveniţi din contractual de asociere spaţiu
 14. Dosar nr. 33604/3/2018 – reclamant Adesgo SA, pârât Municipiul Bucureşti, având ca obiect evacuare + pretenţii contravaloare lipsă folosinţă (168192 euro+120780 euro+112128 euro+80520 euro) pentru terenul în suprafaţă de 3007mp
 15. Dosar nr. 29969/3/2014 – având ca obiect insolventa Tehnologica Radion SRL, precum şi toate dosarele asociate, ce au ca obiect cererile formulate în cadrul procedurii insolvenţei împotriva debitoarei Tehnologica Radion SRL

Cât a plătit municipalitatea caselor de avocatură?

Potrivit datelor furnizate de Primăria Capitalei în urma unei solicitări trimise de hotnews.ro, în intervalul ianuarie 2016 – octombrie 2020, municipalitatea a plătit caselor de avocatură pentru servicii juridice aproape 74 milioane lei.

De asemenea, cei mai mulți bani au ajuns la Mocanu și Asociații, peste 30 milioane lei, și SCA Leaua și Asociații, 13,7 milioane lei.

Sursă foto: Dreamstime