ANAF, învinsă în instanță de un avocat? Instituția a fost obligată să facă următorul lucru

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a refuzat să-i explice unei avocate cum să-şi înscrie în contabilitate cabinetul, motivând că solicitarea nu ţine de competenţa Fiscului, conform informațiilor transmise de ziaruldeiasi.ro

Totuși, autoritățile de la ANAF aveau ulterior posibilitatea de a o sancționa dacă ar fi avut înregistrări eronate în contabilitate. Problema a ajuns pe masa judecătorilor, chemaţi să decidă dacă Fiscul are şi datoria de a-i informa pe contribuabili, nu doar de a-i amenda.

Răspunsul trimis de ANAF a fost cât se poate de surprinzător

Potrivit sursei menționate, O.T. a solicitat în urmă cu doi ani informații de la AJFP cu privire la înscrierea corectă în contabilitate a cabinetului său de avocat, respectiv din ce clasă şi grupă din Catalogul mijloacelor fixe face parte acesta. În funcţie de modul de înscriere în contabilitate se calculează şi amortizarea unui mijloc fix, fapt ce influenţează bilanţul anual şi, implicit, calculul obligaţiilor la bugetul de stat.

Totuși, răspunsul a fost cât se poate de surpinzător: informaţia respectivă nu intră în competenţa Fiscului, chiar dacă Catalogul mijloacelor fixe a fost aprobat printr-o hotărâre de guvern iniţiată tocmai de ministrul finanţelor publice din momentul respectiv.

Mai mult, chiar Ordinul preşedintelui ANAF invocat de reprezentanţii Fiscului în răspunsul negativ dat avocatei stabileşte „Procedura privind îndrumarea şi asistenţa contribuabililor de către organele fiscale” şi menţionează, în cadrul aceluiaşi articol obligaţia acestora de a furniza „informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care contribuabilii trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale”.

O nouă solicitare depusă de O.T. la Serviciul de asistenţă contribuabili din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice a primit tot un răspuns în doi peri: în hotărârea de guvern sunt precizate toate informaţiile necesare. În această situaţie, ieşeanca s-a adresat instanţei, chemând în judecată Biroul de Asistenţă Contribuabili din cadrul AJFP, serviciul echivalent din cadrul DGRFP, ca şi instituţiile în sine.

Reprezentanţii Fiscului au invocat lipsa calităţii procesuale a biroului de asistenţă

În faţa magistraţilor Tribunalului, reprezentanţii ANAF au invocat lipsa calităţii procesuale a biroului de asistenţă, acesta neavând personalitate juridică, ca şi inadmisibilitatea acţiunii, întrucât nu s-ar fi putut spune că nu a răspuns la solicitarea avocatei. În întâmpinarea depusă la dosar, ANAF a explicat pe larg care sunt prevederile legale generale de care trebuie ţinută seama la calculul amortizării, fără a răspunde însă la simpla întrebare cum trebuie înscris corect în contabilitate un cabinet.

Excepţiile invocate de Fisc au fost respinse de judecători. Pe fond, judecătorii au remarcat că, atâta vreme cât Fiscul verifică dacă legea este corect aplicată, el are şi obligaţia de a explica contribuabililor cum să o aplice corect.

„Răspunsul oferit de pârâte reprezintă o reală şi veritabilă derobare de responsabilitate, în ipoteza de speţă. Reclamanta a solicitat informaţiile de la organul fiscal, tocmai pentru ca organizarea contabilităţii să fie derulată cu aplicarea corectă a normelor de drept fiscal incidente. Atâta timp cât organele fiscale au competenţa de a analiza modalitatea de amortizare a cheltuielilor în cadrul controalelor/inspecţiilor de specialitate, în mod evident acestea au şi competenţa şi obligaţia de a oferi îndrumări cu privire la această procedură”, au apreciat magistraţii.

Trebuie menționat că procesul este încă departe de final. Recursul Fiscului abia a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel.

Sursă foto: Dreamstime