Așadar, oamenii care au ieșit la pensie nu vor mai fi acceptați ca asistent maternal, iar asistentul maternal va trebui să fie absolvent de liceu, potrivit unui proiect de Ordonanță de Guvern pus în consultare publică de Ministerul Familiei.

Oamenii care au ieșit la pensie nu vor mai fi acceptați ca asistent maternal

În schimb, nu este precizat dacă diploma de bacalaureat este necesară, subliniază Edupedu.

Principalele elementele de noutate din proiectul de act normativ sunt următoarele:

  • introducerea condiției de studii pentru persoanele care vor să devină asistent maternal, respectiv absolvent de învățământ liceal, fără a se preciza dacă este necesară diploma de bacalaureat;
  • introducerea condiției ca cel puțin unul dintre membrii familiei asistentului maternal să obțină venituri, exceptând solicitantul, dacă acesta locuieşte cu unul sau mai mulți adulți;
  • limitarea desfăşurării activității de asistent maternal până la împlinirea vârstei-standard de pensionare;
  • introducerea unor limite minime și maxime ale diferenței dintre vârsta asistentului maternal și copilul pe care îl poate lua în plasament; mai precis, diferența de vârstă nu poate fi mai mică de 18 ani și mai mare de 47 de ani;
  • extinderea valabilității atestatului asistentului maternal de la 3 ani, cum este acum, la perioadă nedeterminată.

Regulile pentru asistenții maternali se schimbă după mulți ani

Motivele pentru care regulile se schimbă după 21 de ani sunt mai multe. În principal, este vorba despre faptul rețeaua de asistență maternală ar fi „înalt feminizată, îmbătrânită și cu un nivel mediu-scăzut de educație”.

„Rețeaua națională de asistență maternală este alcătuită din rețelele județene care diferă semnificativ în mai multe privințe. Astfel, rețeaua națională este un mix între rețele dezvoltate la începutul anilor 2000 şi rețele consolidate după 2011, între rețele extinse și rețetele mici, unele predominant urbane și altele rurale”, este scris în document.

copii, elevi, scoala
SURSA FOTO: Pexels

Proiectul menționează și criterii care trebuie îndeplinite

Proiectul menționează și criterii care trebuie îndeplinite de cei care vor să lucreze în sistemul de protecție a copilului. Este vorba despre următoarele:

  • a împlinit vârsta de 21 de ani și are capacitate deplină de exerciţiu;
  • a absolvit învăţământul liceal;
  • prin comportamentul său în societate şi profilul psihologic prezintă garanții morale cu privire la creşterea, îngrijirea și educarea copiilor;
  • persoana și soţul/soţia prezintă disponibilități afective în relațiile cu copiii, confirmate în urma evaluării psihologice.

Amintim că asistentul maternal este persoana angajată la DGASPC care asigură creșterea și îngrijirea copilului pe durata măsurii de protecție specială a plasamentului sau a plasamentului în regim de urgență pentru copilul separat de părinţii săi, conform legii din România.