Societatea are ca obiect principal de activitate prelucrarea cuprului si un capital social de 31.389.650 mii lei, divizat i actiuni cu valoarea nominala de 1.000 lei; actionarii semnificativi sunt Allied Deals Romania BV cu 50,89%, Post Communist Opportunities Fund Ltd. cu 9,93% si Romanian Investment Company Cipru cu 5,6%.
Cheltuieli financiare de 9,8 miliarde lei, reprezentind dobinzi si diferente de curs valutar nefavorabile pe semestrul I 2000, au determinat un rezultat financiar negativ de 7,8 miliarde lei, care nu a putut fi acoperit de profitul din exploatare de 5,1 miliarde lei.
Cifra de afaceri de 234 miliarde lei este cu 14% mai mare decit cea realizata i anul 1999, iar veniturile din export s-au dublat pe primele sase luni fata de cele obtinute i tot anul trecut.
Conform Consiliului de Administratie, desi societatea a fost influentata negativ de blocajul financiar, de dobinzile bancare ridicate, de scaderea productiei, a reusit plata integrala si la termen a obligatiilor fata de bugetul statului si cel al asigurarilor sociale.
in cadrul contului de pasiv, se remarca evolutia descrescatoare a capitalurilor proprii, de la 43 miliarde lei la sfirsitul anului 1998, la 30 miliarde lei i decembrie 1999 si 27,2 miliarde lei la 30.06.2000, din cauza pierderii de 13 miliarde lei i 1999 si a celei din semestrul I 2000; trebuie precizat ca societatea nu a efectuat reevaluarea patrimoniului i ultima perioada. in aceste conditii, valoarea contabila a unei actiuni s-a depreciat i aceeasi masura, la 30 iunie avind valoarea de 917 lei/actiune (1.122 lei/actiune la 31.12.1999).
Raportul dintre valoarea contabila si pretul de tranzactionare a evoluat astfel: 1,45 (1997), 1,68 (1998), 2,5 (1999) si 2,96 (iunie 2000).
Se remarca cresterea importanta a gradului de idatorare de la 88% i 1998, la 226% i 1999 si la 594% la sfirsitul primelor sase luni din 2000, din cauza cresterii imprumuturilor si a datoriilor asimilate, contractate pentru investitii, si a creditelor pentru aprovizionare cu materii prime.
La Bursa de Valori Bucuresti, unde sunt cotate actiunile societatii, pretul a evoluat, pe termen mediu si lung, pe un trend crescator, ichiderea de miercuri, 30 august, fiind cu 49,6% mai mare decit media ultimelor 200 de sedinte de tranzactionare. Pe fondul unor volume de tranzactionare importante (media ultimelor zece sedinte, de 95.666 actiuni/sedinta, fata de 9.081 cit a fost media ultimelor 200 sedinte), se constata un trend puternic ascendent al cotatiei icepind cu data de 14 august: de la 350 lei/actiune la 800 lei/actiune, cit a fost maximul din 30 august, adica peste 128% i mai putin de doua saptamini.