”Resursele minerale care s-au format în milioane, chiar miliarde de ani, se irosesc în decenii. Eforturile de a le refolosi şi recicla sunt dătătoare de speranţe, dar nu sunt suficiente. Pe măsură ce săpăm pentru a dezgropa bogăţia minerală a Planetei, resursele minerale pe care le exploatăm, acelea ale căror extracţie şi prelucrare din minereuri costă mai puţin, se epuizează. Diamantele pe care le iubim atât de mult s-au format în milioane de ani şi nu mai este posibil ca ele să apară din nou într-un timp scurt”, a spus profesorul Ugo Bardi, cu ocazia unei dezbateri pe marginea volumului său ”Planeta Epuizată”, găzduită, miercuri seară, de Banca Naţională a României, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că petrolul, care nu este atât de frumos ca diamantele, s-a format, de asemenea, în milioane de ani şi nici acesta nu poate fi recreat azi. Aurul se mai găseşte foarte greu în formă brută, cum era în urmă cu sute de ani. Astăzi, pentru a obţine o uncie de aur, este nevoie să prelucrăm 10 tone de rocă. Aurul nu a dispărut, dar extracţia lui a devenit foarte costisitoare', a spus profesorul Ugo Bardi, cu ocazia unei dezbateri pe marginea volumului său 'Planeta Epuizată', găzduită, miercuri seară, de Banca Naţională a României.

Autorul, care este membru al Departamentului de Ştiinţe ale Pământului de la Universitatea din Florenţa, a atras atenţia că, în prezent, pentru a putea menţine producţia, trebuie să extragem materiile prime din surse mult mai costisitoare. ”Aurul şi argintul nu sunt preţioase în mod întâmplător şi, având în vedere că două treimi din rezervele de aur şi trei pătrimi din cele de argint au fost deja extrase, cele două metale îşi vor menţine valoarea în anii ce vin. Accesul limitat la alte produse, în special energie, şi îndatorarea excesivă a statelor şi cetăţenilor pot contura un scenariu înfricoşător pentru investitori. Dacă guvernele şi băncile centrale optează pentru limitarea banilor de hârtie, ele limitează, de asemenea, şi cererea de metale preţioase. În cursul acestui proces, ele se vor confrunta cu serioase consecinţe sociale, care s-ar putea să nu fie sustenabile pe termen lung”, notează Ugo Bardi, în capitolul 'Imperii ale mineralelor: mineritul şi războaiele”.