Profitul din exploatare s-a situat la 115,399 milioane de euro, în creştere cu 45,59% faţă de cel realizat în anul precedent, respectiv 79,264 milioane de euro.

Veniturile (exceptând veniturile intersegment, alte venituri şi câştigul din vânzarea activităţilor întrerupte) pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017 au fost de 916,5 milioane de euro, comparativ cu 842,8 milioane de euro pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016, consemnându-se o creştere de 8,8%.

Toate segmentele geografice au raportat creşteri ale veniturilor, precizează compania.

Grupul a înregistrat o creştere cu 7% de RGU (Revenue Generating Units/Unitate Generatoare de Venituri – termen folosit pentru a desemna contul de abonat al unui client în legătură cu unul dintre serviciile companiei – n. r.) de la 12,4 milioane în anul încheiat la 31 decembrie 2016 la 13,3 milioane la sfârşitul anului încheiat la 31 decembrie 2017. Segmentul de telefonie mobilă conduce creşterea, urcând cu 14%, de la 3,9 milioane RGU la 31 decembrie 2016 la 4,5 milioane la 31 decembrie 2017. 

La finele anului trecut, s-au raportat „Alte cheltuieli” în valoare de 2,8 milioane de euro, comparativ cu 7 milioane de euro la 31 decembrie 2016. 

În 2017, Digi a înregistrat costuri legate de oferta publică de listare iniţială (IPO) în valoare de 2,6 milioane de euro (prezentate ca şi „Alte cheltuieli”), din care 2,4 milioane de euro s-au recuperat de la acţionarii vânzători în cadrul IPO-ului din mai 2017 (prezentate ca şi „Alte venituri”). 

Pierderea nerealizată în urma evaluării la preţul de piaţă, raportată la estimarea valorii juste a contractelor de furnizare a energiei electrice a fost de 0,2 milioane de euro, sumă prezentată ca şi „Alte cheltuieli” la 31 decembrie 2017.

Cheltuielile operaţionale ale companiei la finele lui 2017 (exceptând cheltuielile între segmente şi alte cheltuieli, dar incluzând cheltuielile cu amortizarea şi ajustările pentru depreciere) au fost de 800,8 milioane de euro, comparativ cu 755,8 milioane de euro în anul încheiat la 31 decembrie 2016, reprezentând o creştere de 6%.

 

În general, cheltuielile de exploatare au crescut în concordanţă cu creşterea afacerii, subliniază compania. 

S-au înregistrat, de asemenea, majorări ale cheltuielilor cu salariile şi ale cheltuielilor cu onorariile avocaţilor în anul încheiat la 31 decembrie 2017 comparativ cu anul precedent.

Anul trecut, s-au raportat costuri nete de finanţare de 36,1 milioane de euro, comparativ cu 56,2 milioane de euro în anul precedent, respectiv o scădere de 35,7%.

În anul încheiat la 31 decembrie 2016, costurile nete de finanţare au fost impactate de cheltuieli suplimentare generate în principal de refinanţarea obligaţiunilor din 2013 (dobânda suplimentară de răscumpărare şi penalităţile, costuri neamortizate ale împrumuturilor) şi venituri financiare din câştigurile de valoare justă din activele disponibile pentru vânzare, care au fost eliminate.

Cheltuielile cu dobânzile au descrescut în anul încheiat la 31 decembrie 2017 comparativ cu anul precedent în principal datorită ratei de dobândă mai mică a emisiunii de obligaţiuni din 2016 în valoare de 350 milioane de euro (rata dobândă 5%) comparativ cu emisiunea de obligaţiuni anterioară din 2013 în valoare de 450 milioane de euro (rată dobândă 7,5%).

Digi Communications a realizat un profit net de peste 44,1 milioane euro, în primele nouă luni din 2017, în creştere cu 148,2% comparativ cu perioada similară din 2016. 

SURSA: Agerpres