Garda Naţională de Mediu trebuie să recruteze comisari

Garda Naţională de Mediu intenționează să recruteze 150 de comisari până la 1 ianuarie 2025, în contextul depunerii unui nou proiect de reorganizare la Ministerul Mediului.

Această măsură este luată și pentru a îndeplini cerințele necesare pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Anul trecut, în urma unui control în România, s-a observat o lipsă de angajați în instituție. În cadrul evaluării modului în care autoritățile abordează problema deșeurilor în țară s-au identificat mai multe vulnerabilități.

Una dintre aceste vulnerabilități constă în capacitatea administrativă redusă a Gărzii Naționale de Mediu în combaterea importurilor ilegale de deșeuri.

”Ministerul Mediului a decis să întărească Garda Naţională de Mediu cu 150 de comisari, în perspectiva aderării la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Această lipsă de angajaţi a fost sesizată anul trecut, în urma unui control în România. Atunci a fost evaluat felul în care autorităţile abordează problema deşeurilor în ţara noastră.  Cu această ocazie, au fost identificate mai multe vulnerabilităţi ale ţării noastre în domeniu. Una dintre acestea o reprezintă lipsa capacităţii administrative a Gărzii Naţionale de Mediu în lupta cu importurile ilegale de deşeuri”, potrivit unei postări de pe pagina de Facebook a Gărzii Naţionale de Mediu.

Ei au menționat că, începând cu octombrie 2023, Ministerul Mediului și-a luat angajamentul de a crește numărul de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu cu 150 până la 1 ianuarie 2025.

Sursa citată a mai transmis că Garda de Mediu a depus deja la minister noul proiect de reorganizare al instituției. Acest proiect are ca scop atât îndeplinirea condițiilor impuse pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, cât și combaterea traficului ilegal de deșeuri.

garda de mediu
SURSA FOTO: Facebook

Ce este Garda Națională de Mediu?

Garda Națională de Mediu este o instituție publică, cu personalitate juridică, care operează ca organ specializat al administrației publice centrale. Ea este finanțată integral de la bugetul de stat și aflată sub autoritatea Ministerului Mediului.

Este un organism specializat în inspecție și control. De asemenea, are autoritatea de a impune sancțiuni, de a suspenda sau de a opri activitățile care contribuie la poluarea și deteriorarea mediului sau care nu respectă condițiile stabilite prin reglementări legale.

Are responsabilitatea de a asigura un control eficient, uniform și integrat al implementării politicii guvernamentale în domeniul protecției mediului.

Atribuțiile principale ale Gărzii de Mediu

  • Propune autorității centrale de protecție a mediului să elaboreze, să promoveze și să actualizeze periodic reglementările, ghidurile și normele tehnice referitoare la activitatea de inspecție și control.
  • Elaborează planul anual de activități, stabilind obiectivele, sarcinile și metodele specifice de acțiune.
  • Supraveghează activitățile care influențează mediul și, dacă este necesar, impune sancțiuni contravenționale persoanelor fizice sau juridice implicate în aceste activități

”4. Controlează respectarea măsurilor de protecţie a mediului prevăzute în actele de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protecţia mediului, verifica îndeplinirea măsurilor stabilite prin programele pentru conformare şi planurile de acţiuni pentru activităţi economice şi asigură controlul de specialitate.

5. Constată faptele ce constituie contravenţii şi aplică sancţiunile în domeniul protecţiei mediului, sesizează organele de urmărire penală competenţe şi colaborează cu acestea la constatarea faptelor care, potrivit legislaţiei de mediu, constituie infracţiuni;

6. Participă în mod direct la acţiuni de prevenire şi combatere a faptelor de natura infracţională în domeniul său de activitate, împreuna cu organele competente, prin personalul împuternicit în acest sens, în baza protocoalelor de colaborare încheiate;

7. Controlează respectarea prevederilor actelor de reglementare emise de autoritatea competenta pentru protecţia mediului pentru realizarea proiectelor, pe parcursul executării lucrărilor şi la finalizarea proiectelor

8.  Îndeplineşte un rol activ în cadrul reţelelor de inspecţie europene şi internaţionale, cooperează cu celelalte autorităţi şi organisme internaţionale şi participa la proiecte şi programe derulate în domeniul protecţiei mediului”, se arată pe site-ul oficial al Gărzii de Mediu.