Deşi nivelul datoriei publice rămâne mult sub plafonul de referinţă agreat în statele membre, de 60% din PIB, ritmul de creştere este susţinut. În mai puţin de trei ani, datoria publică s-a dublat, ajungând la 179,3 miliarde de lei de la 82,3 miliarde de lei, la sfârşitul anului 2007. Anul 2009 s-a încheiat cu o datorie de 147,3 miliarde de lei.
Cea mai mare parte a datoriei este cea guvernamentală, directă sau garantată, însemnând 93,7% din volumul total.
În 2010, împrumurile noi făcute de guvern au fost de 44,1 miliarde de lei, în majoritatea lor fiind realizate prin vânzarea titlurilor de stat pe piaţa internă. Dificultatea statului de a se împrumuta în condiţii avantajoase se vede în volumul mare de certificate de trezorerie vândute pe termen scurt, de cel mult un an.
Astfel, 80% din titlurile de stat emise între ianuarie-august 2010 sunt pe perioade mai mici de un an.
Titlurile scadente, după primele opt luni, însumau 58,3 miliarde lei, în vreme ce la sfârşitul lui 2009 însemnau 46,1 miliarde de lei. Valoarea medie a titlurilor active la 31 august era de 1,6 ani.
Un vârf de plată va fi în decembrie când vor ajunge la scadenţă titluri de stat în sumă de 6 miliarde de lei.