Datoria pe termen mediu şi lung

Din total, datoria externă pe termen mediu şi lung era la sfârşitul lunii februarie de 72,86 miliarde euro, aproape la acelaşi nivel cu cel din ianuarie şi cu circa 800 milioane euro mai mare decât în decembrie 2010 (72,08 miliarde euro).

Datoria publică directă era de 15,7 miliarde euro, cu circa 100 milioane euro sub nivelul de la începutul anului, în vreme ce datoria publică garantată era de 1,66 miliarde euro, cu aproape 50 milioane euro sub nivelul din decembrie.

Mai bine de jumătate din datoria externă pe termen mediu şi lung o reprezenta datoria negarantată public (a băncilor şi companiilor), care la finele lunii februarie era de 37,25 miliarde euro, aproape în stagnare faţă de sfârşitul lui 2010.

O creştere cu aproape 180 milioane euro pe primele două luni din acest an s-a consemnat la nivelul depozitelor pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor, până la 8,41 miliarde euro.

După virarea ultimei tranşe în ianuarie, soldul împrumutului de la FMI a ajuns la 9,83 miliarde euro, cu circa 750 milioane euro mai mare decât în decembrie. În primele două luni am avut de plătit dobânzi de 63 milioane euro în contul banilor traşi de la FMI.

Datoria externă pe termen scurt

Nivelul datoriei externe pe termen scurt a scăzut în februarie cu circa 220 milioane euro faţă de luna precedentă, până la 18,9 miliarde euro, dar este cu aproximativ 200 milioane euro peste nivelul de la finele lui 2010.

Datoria externă pe termen scurt aparţine în cea mai mare parte mediului privat, bănci şi companii. Este de remarcat faptul că, deşi serviciul acestei datorii era de 2,16 miliarde euro în primele două luni, nivelul datoriei chiar a urcat uşor. Adică, cele mai multe împrumuturi au fost reînnoite şi, în plus, au fost deschise  şi alte împrumuturi.

Percepţia bună a finanţatorilor externi faţă de România se vede şi în totalul datoriei externe, care a avansat cu 1 miliard de euro în primele două luni, deşi pentru această perioadă se estima un serviciu al datoriei de 3,57 miliarde euro.