Deficitul contului curent în perioada ianuarie-noiembrie 2010 a fost finanţat în proporţie de 43,9%  prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2,27 miliarde euro (comparativ cu 3,05 miliarde euro în perioada ianuarie-noiembrie 2009).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 30 noiembrie 2010 de 72,4 miliarde euro (79,8% din total datorie externă), în creştere cu  10% faţă de 31 decembrie 2009. Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2010 nivelul de 18,3 miliarde euro (20,2 la sută din total datorie externă), mai mare cu 18,9% faţă de 31 decembrie 2009. În noiembrie 2010 datoria externă totală a României era de 90,7 miliarde euro, în creștere cu 11,7% față de decembrie anul anterior, când aceasta era de 81,2 miliarde euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung a fost  30,8% în perioada ianuarie-noiembrie 2010, comparativ cu 33,9% în anul 2009. Gradul de acoperire a fost 8,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2010, faţă de 8,5 luni la 31 decembrie 2009.