Datoria externă a crescut cu peste 1 miliard de euro în 5 luni! Împrumuturile la foc continuu contractate de guvernele Orban și Cîțu încep să atârne greu în situația financiară a țării.

Dacă rezervele BNR acopereau datoria externă pe termen scurt în proporție de peste 90%, la sfârșitul anului trecut, procentul a scăzut sub 85% la finele lui mai 2021.

Datoria externă a crescut cu peste 1 miliard de euro! Lucrurile încep să devină serioase

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi a crescut cu 2,74 miliarde de euro în primele cinci luni ale acestui an, la 5,947 miliarde de euro, de la 3,207 miliarde de euro în perioada ianuarie – mai 2020, potrivit datelor Băncii Naţionale a României.

„În perioada ianuarie – mai 2021 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5.947 milioane euro, comparativ cu 3.207 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2020.

În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1.130 milioane euro, balanţa veniturilor secundare şi cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 287 milioane euro, respectiv cu 72 milioane euro, iar balanţa veniturilor primare şi-a transformat excedentul în deficit”, se precizează în comunicatul BNR.

Datoria externă totală a crescut cu 1,057 miliarde de euro

În perioada ianuarie – mai 2021, datoria externă totală a crescut cu 1,057 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 92,193 miliarde de euro la 31 mai 2021 (72,6% din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,7% faţă de 31 decembrie 2020.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 34,791 miliarde de euro (27,4% din totalul datoriei externe), în creştere cu 5,1% faţă de 31 decembrie 2020.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,4% în perioada ianuarie – mai 2021, comparativ cu 20,1% în anul 2020.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2021 a fost de 4,9 luni, în comparaţie cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2021 a fost de 84,8, comparativ cu 90,7% la 31 decembrie 2020.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 2.432 milioane euro (comparativ cu 758 milioane euro în perioada ianuarie – mai 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2.340 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 92 milioane euro.