Conform firmei din Mioveni, principalele investiții derulate în acest domeniu au fost direcționate către tratarea apelor uzate (6,32 mil. euro), protecţia solului (1,97 mil. euro), tratarea deşeurilor (2,73 mil. euro), tratarea aerului (6 mil. euro) și resurse naturale (4,67 mil. euro).
Ca urmare a acestor investiții, Dacia este în prezent la nivelul uzinelor din Europa Occidentală în privința protecţiei mediului. Consumul energetic per vehicul este de aproximativ 30 euro, iar cel de apă de 1,9 m3, consumuri dintre cele mai scăzute în Grupul Renault. Rata de valorificare a deşeurilor a crescut în ultimii ani pe platformă, ajungând în prezent la 96,6%.
„Dacia este o companie responsabilă în ceea ce priveşte mediul. Acest lucru este reflectat atât de activitatea noastră cotidiană, în care îmbunătăţim în permanenţă sistemul nostru de management al mediului astfel încât să diminuăm efectele pe care le avem asupra naturii, cât şi de acţiunile realizate de voluntarii noştri în comunitatea locală“, a declarat Bernard Sonilhac, director executiv, Direcţia Renault Services Roumanie.