"Se constată, în ansamblu, dacă ne referim la veniturile totale ale bugetului de stat, o uşoară supraestimare a acestora, valoarea totală a încasărilor de 103,77 miliarde de lei reprezentând 96,6% din prevederile iniţiale", se menţionează în raport. 

Potrivit documentului, supraestimări semnificative ale veniturilor bugetului de stat în etapa iniţială de elaborare a bugetului de stat se întâlnesc la veniturile din dobânzi, unde s-a prevăzut încasarea a 150,5 milioane de lei dar s-au încasat doar 29,2 milioane lei (19,4% din încasările estimate). 

Şi sumele primite de la UE sau alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări au fost supraestimate, având în vedere că s-a prevăzut încasarea a 11,4 miliarde de lei, dar s-au încasat doar 6,033 miliarde (53% din încasările estimate). 

La impozitul pe construcţii, s-a prevăzut încasarea a 1,6 miliarde de lei, dar s-au încasat doar 1,05 miliarde (67,7%), la alte impozite şi taxe fiscale s-a prevăzut încasarea a 7,1 milioane de lei, dar s-au încasat doar 5,4 milioane (76,1%). 

În schimb, statul a încasat mai mult la categoria diverse venituri, unde s-a prevăzut încasarea a 336,6 milioane lei, dar s-au încasat 1,35 milioane de lei, reprezentând 399,5% din încasările estimate, din operaţiuni financiare, unde s-a prevăzut încasarea a 6,3 milioane lei şi s-au încasat efectiv 28 milioane de lei (444,4%), din taxele pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi, unde s-a prevăzut încasarea a numai 762,8 milioane lei dar s-au încasat 1,37 miliarde de lei (180%), din venituri din capital, unde s-a prevăzut încasarea a numai 286,6 milioane de lei dar s-au încasat 394,5 milioane lei (137,6% din încasările estimate).

SURSA: Agerpres