"În perioada 2016-2018, România își va acoperi necesitățile de finanțare prin emisiuni de titluri de stat lansate pe piața internă, prin emiterea de euroobligațiuni pe piețele internaționale de capital, și în completare prin contractarea de împrumuturi externe de la creditori oficiali (instituții financiare internaționale), în condiții avantajoase pentru statul roman", se arată într-un comunicat al Executivului.

"Dezvoltarea pieței interne a titlurilor de stat este un obiectiv strategic pe termen mediu și urmărește creșterea eficienței acestei piețe, îmbunătățirea lichidității, a gradului de transparență și consolidarea curbei de randament", menţionează comunicatul.

Potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, Strategia este revizuibilă anual sau ori de câte ori condițiile de piață și/sau necesitățile de finanțare o impun.

La finalul anului 2015, datoria publică guvernamentală a reprezentat 37% din PIB (procent care exclude finanțarea temporară), pe fondul unei creșteri economice de 3,8% din PIB și în condițiile unui deficit bugetar de 1,5% din PIB.