Când o persoană fizică ia bani cu împrumut pentru a cumpăra un bun, apar două categorii de riscuri. De exemplu, cumpărătorul poate suferi un eveniment nedorit care îl va pune în imposibilitatea de a continua plata creditului. În al doilea rând, bunul în cauză poate fi avariat.

La creditele de nevoi personale (când cumpărăm un televizor, frigider, tableta smartphone etc), se încheie în primul rând asigurare de viaţă. Acest tip de asigurare acoperă decesul, invaliditatea parţială sau totală din orice motiv (boală sau accident) şi şomajul involuntar. Poliţa garantează finanţatorului recuperarea soldului creditului, iar familiei asiguratului – scutirea de la plata acestuia dacă în viaţa asiguratului intervine ceva neprevăzut.

„Suma asigurată este egală cu soldul iniţial al creditului. Pe piaţă operează două tipuri de astfel de asigurări: unul în care suma asigurată scade pe măsură ce soldul creditului scade şi unul în care suma asigurată este constantă pe toată durata creditului“, a spus pentru Capital Cati Stoican, director general adjunct la societatea de intermediere în asigurări Safety Broker.

„În cazul acestui tip de contract, în momentul producerii evenimentului asigurat, finanţatorul îşi recuperează soldul creditului, iar diferenţa este încasată de asigurat în cazul unei invalidităţi sau compune masa succesorală în caz de deces al asiguratului. Prima de asigurare pentru acest tip de contracte poate fi un procent din soldul creditului sau poate fi o sumă fixă pe toată durata rambursării. Durata contractului de asigurare poate fi egală sau mai mare decât durata creditului, dar niciodată mai mică“, a precizat Stoican.

Prima de asigurare: 0,7-1,23% pe an din valoarea împrumutată

Când prima de asigurare este stabilită procentual, aceasta se situează, conform condiţiilor din piaţa românească, între 0,7% şi 1,23% pe an din valoarea împrumutată. Dacă se merge pe sumă fixă, prima variază foarte mult, în funcţie de soldul creditului, vârsta clientului şi perioada de creditare.

„Asigurările de viaţă solicitate de instituţiile financiare la acordarea diferitelor tipuri de finanţare (credit, leasing, card de credit etc) reprezintă o măsură asiguratorie suplimentară“, a explicat Cati Stoican.

La un credit pentru achiziţionarea unei locuinţe, pe lângă asigurarea de viaţă se mai încheie şi poliţă pentru asigurarea imobilului, pe toată perioada de creditare, pentru incendiu şi alte calamităţi (daune la proprietăţi). Asigurarea se încheie la valoarea evaluată de bancă, iar beneficiarul despăgubirii este banca.

Când clientul împrumută bani de la bancă pentru a cumpăra o maşină, alături de asigurarea de viaţă mai este contractată şi o poliţă Casco. Aici sunt solicitate acoperiri speciale: abuz de încredere, despăgubiri pentru daune provocate de şofer fără permis, daune provocate cu intenţie în cazul comiterii unei infracţiuni.

Primele pentru asigurarea locuinţei sau maşinii sunt cele din piaţă, ele diferă după valoarea bunului asigurat, perioada de creditare şi anul de construcţie (pentru locuinţă) sau anul de fabricaţie (pentru auto).

Cum alegem cea mai bună poliţă

Cum alegem compania la care facem asigurarea? Instituţiile finanţatoare pun la dispoziţia clientului o listă cu asigurătorii agreaţi, astfel încât acesta să poată alege oferta considerată cea mai avantajoasă, ca raport calitate-preţ, condiţii şi clauze în pachet. Selecţia poate fi făcută cu ajutorul unui broker de asigurare.

Ce bani primim dacă suferim o daună? BRD are pe site-ul propriu o rubrică pentru asigurările ataşate creditelor, unde sunt afişate despăgubirile acordate în caz de daună. Astfel, în funcţie de evenimentul şi asigurarea deţinută, clientul va fi despăgubit de asigurător în următoarele situaţii.

În caz de deces, se acordă soldul creditului şi o parte din suma acumulată. La invaliditate totală permanent, se despăgubesc ratele de împrumut pe o anumită perioadă şi după caz, soldul rămas de rambursat. Dacă intervine incapacitatea temporară de muncă, sunt acordate primele lunare de asigurare pe o anumită perioadă.

În situaţia când clientul intră în şomaj, el primeşte ca despăgubire ratele lunare de credit pe o anumită perioadă de timp.

Dacă prin împrumutul preluat clientul a cumpărat o casă şi intervine un incendiu sau altă calamitate, el are dreptul la contravaloarea pierderilor suferite.

În cazul unui credit auto, la o situaţie de avarii, clientul beneficiază de contravaloarea reparaţiilor pentru maşina proprie, conform devizelor întocmite de un dealer autorizat.