Nici în depozite subterane de înmagazinare a gazelor naturale situaţia nu este mai bună. Mai mult, marii consumatori de gaze nu au mai dorit în acest an să aibă statut de consumator intreruptibil. Astfel că, Ministerul Economiei şi Comerţului a publicat pe site-ul propriu un proiect de Ordonanţă de Urgenţă, prin care furnizarea gazelor naturale la agenţii economici cu un consum mai mare de 30.000 metri cubi/oră va fi limitată în cazul instituirii situaţiilor de urgenţă, iar o serie de centrale termice vor trece pe combustibil solid/lichid.

Cantitatea maximă de gaze naturale ce va fi disponibilizată agenţilor economici şi centralelor termice va fi de circa 9,3 milioane mc/zi.

Agenţii economici ce vor fi afectaţi de limitarea aprovizionării cu gaze naturale în cazul instituirii situaţiei de urgenţă sunt Interagro (cantitatea disponibilizată 286.000 mc/h faţă de un consum de 306.000 mc/h), Amurco Bacău (58.000 mc/h în loc de 62.000 mc/h), Donau Chem (54.000 mc/h faţă de 58.000 mc/h), Viromet (37.000 mc/h faţă de 39.000 mc/h), GA& Pro Co Piatra Neamţ (36.000 mc/h faţă de 40.000 mc/h), Amonil Slobozia (54.000 mc/h faţă de 58.000 mc/h) şi Nitroporos Făgăraş (47.000 mc/h faţă de 49.000 mc/h).

Aceşti agenţi economici au obligaţia să ia măsuri corespunzătoare pentru ca limitarea furnizării de gaze să nu afecteze negativ instalaţiile proprii de utilizare.

De asemenea, un număr de 17 societăţi de producere a energiei termice vor trece în situaţii de urgenţă de pe combustibil gazos pe combustibil lichid/solid. Este vorba despre Electrocentrale Bucureşti, Termoelectrica – CET Borzeşti, CET Chişcani şi CET Doiceşti-, Electrocentrale Galaţi, Dalkia Termo Ploieşti, CET Gavana, CET Timişoara, Complex Energetic Craiova, Unitatea Administrativ Teritorială Iaşi, CET Govora, Modern Calor Botoşani, Energoterm Reşiţa, Complexul Energetic Rovinari, Termica Suceava, CET Bacău, Electrocentrale Deva, Termica Târgovişte şi Enet Focşani, informează Agerpres.

Aceşti consumatori au obligaţia să îşi asigure stocuri de combustibili alternativi şi să asigure funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor. Stocurile de combustibil lichid/solid constituite trebuie să asigure funcţionarea agenţilor economici pentru o perioadă de minumum 30 de zile.

O altă măsură prevăzută în proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale şi aprobarea Planului de acţiune pentru situaţii de urgenţă pentru sezonul rece 2011-2012 este reducerea OMV Petrom Bucureşti-CCCC Brazi după finalizarea probelor tehnologice în condiţiile în care unitatea va fi inclusă în programul de consum.

Proiectul de act normativ garantează aprovizionarea cu gaze naturale, în iarna 2011-2012, a consumatorilor casnici şi a celor care furnizează servicii sociale esenţiale, precum asistenţa medicală sau îngrijirea copiilor, activităţi educative şi alte servicii sociale şi de binefacere, dar şi a instalaţiilor de termoficare, în măsura în care furnizează energie termică consumatorilor casnici şi a celor care furnizează servicii sociale esenţiale.

Elaborarea acestui proiect de OUG a fost necesară deoarece pentru sezonul rece 2011-2012 niciunul dintre marii consumatori de gaze naturale nu a mai optat pentru statutul de întreruptibil , astfel că operatorul SNT nu mai dispune de principalul instrument pentru echilibrarea sistemului, şi anume redistribuirea cantităţilor de gaze naturale din consumul acestora către sectorul rezidenţial.

Te-ar putea interesa și: