Astfel, la cereale pentru boabe, producţia a crescut cu 12,4% faţă de anul precedent, în principal datorită creşterii randamentelor la hectar (producţia medie la hectar), până la 24,464 milioane de tone. În acest ecart, producţia totală a crescut cu 33,3% la porumb boabe, 17,2% la grâu, 7,1% la ovăz şi cu 2,2% la orz şi orzoaică. 

Pe de altă parte, suprafaţa cultivată cu cereale a scăzut cu 6,9%, la 5,107 milioane de hectare. Culturile de porumb boabe au reprezentat, anul trecut, 47% din suprafaţa totală cultivată cu cereale pentru boabe, iar cea cultivată cu grâu 39,7%. 

Potrivit INS, la leguminoase pentru boabe, în 2017 s-a înregistrat o creştere de circa trei ori a producţiei (99.000 tone), în comparaţie cu anul 2016, ca urmare atât a creşterii suprafeţei cultivate (116.000 hectare, de la 59.000 hectare), cât şi a randamentului la hectar. 

Pe segmentul de plante uleioase, producţia a crescut, în intervalul de referinţă, cu 29,5% (până la 4,657 milioane tone), atât datorită creşterii suprafeţei cultivate (+6,9%), cât şi a randamentelor la hectar. Majorări ale producţiei s-au înregistrat la floarea soarelui (+43,4%), soia boabe (+38,8%) şi rapiţă (+29,3%). 

De asemenea, producţia la sfecla de zahăr s-a majorat cu 10,2% (total de 1,115 milioane tone), în principal ca urmare a creşterii suprafeţei cultivate cu 8% faţă de anul 2016. 

În acelaşi timp, la cartofi producţia a crescut, în 2017, cu 16,3%, până la 3,129 milioane de tone, datorită sporirii randamentului la hectar, deşi suprafaţa cultivată a scăzut (-7,7%), faţă de anul precedent, până la 168.000 de hectare, de la 182.000 de hectare. 

În cazul legumelor, statistica oficială arată o majorare cu 8,1% a producţiei (3,631 milioane tone), în principal datorită creşterii randamentului la hectar. Totodată, la cartofi, suprafaţa cultivată a scăzut în 2017 cu 1,8%, comparativ cu anul anterior. 

La nivelul anului trecut, producţia de struguri a crescut cu 45,7%, rezultat în urma majorării cu 45,7% a randamentului la hectar, în timp ce producţia de fructe din livezi a scăzut 25,6%, în condiţiile în care suprafaţa cultivată s-a menţinut la nivelul anului 2016. 

Conform datelor statistice, în rândul statelor membre ale Uniunii Europene, România ocupa, în 2017, primul loc la floarea soarelui (în funcţie de suprafaţa cultivată şi de producţia realizată), locul întâi la porumb boabe în funcţie de suprafaţa cultivată, şi locul doi la producţia realizată, după Franţa. 

De asemenea, la grâu ocupăm locul cinci la suprafaţa cultivată, după Franţa, Germania, Polonia, Spania, respectiv la producţia realizată, după Franţa, Germania, Regatul Unit şi Polonia. 

Totodată, la cartofi, România se situează pe poziţia a patra în UE la suprafaţa cultivată, după Polonia, Germania, Franţa, şi pe locul şase la producţia realizată, după Germania, Polonia, Franţa, Olanda, Regatul Unit.