Crește iar rata șomajului! ANOFM anunță creșterea șomajului la nivel național în luna august

Crește iar rata șomajului! ANOFM a publicat moi date referitoare la creșterea șomajului. Potrivit agenției, rata şomajului la nivel naţional a înregistrat o creștere, ajungând la 2,86% la finele lunii august. Creșterea a fost mai mare decât cea înregistrată în luna precedentă, cu 0,03 puncte procentuale.

Ea a fost însă egală cu cea din luna august a anului 2022. Conform sursei citate, rata şomajului a fost calculată pe baza datelor actualizate primite de la Institutul Național de Statistică, referitoare la populaţia activă civilă la 1 ianuarie 2023.

La sfârșitul lunii august, numărul total al șomerilor a ajuns la 230.545 de persoane, înregistrând o creștere de 2.928 de persoane față de cifra înregistrată la finalul lunii precedente.

Din numărul total al șomerilor, ANOFM anunță că 40.231 dintre ei au primit indemnizația de șomaj, pe când 190.314 nu au fost indemnizați. Astfel, s-a înregistrat o creștere a şomerilor indemnizaţi. Creșterea a fost de 3.959 persoane. La fel s-a întâmplat și cu numărul celor neindemnizați, în acest caz creșterea a fost de 1.031 de persoane faţă de luna precedentă (iulie 2023).

Cei mai mulți șomeri provin din mediul rural

Datele ANOFM arată și că, în ceea ce privește mediile de rezidență, 68.018 şomeri provin din mediul urban şi 162.527 şomeri provin din mediul rural. Totodată, există mai mulți șomeri bărbați (118.862 de persoane) față de șomerii femei (111.683 persoane).

Majoritatea șomerilor aveau vârste cuprinse între 40-49 de ani (53.883). Această categorie a fost urmată de cei cu cu vârsta peste 55 ani (47.275). Cei mai puțini șomeri au fost persoanele între 25 – 29 de ani (14.808).

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă anunță și că cea mai mare pondere a șomerilor este formată din persoanele fără studii şi cei cu nivel de instruire primar. În același timp, șomerii cu nivel de instruire gimnazial ocupă 32,10% din totalul şomerilor. Cei cu studii universitare formează numărul cel mai mic de șomeri din România în acest an.

„Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (28,60%). Şomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 32,10% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,92%”, aflăm din comunicatul ANOFM.