Potivit Hotărârii de Guvern publicată în Monitorul Oficial, cererile pentru obţinerea ajutorului de stat se depun în perioada 1-15 decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită ajutorul, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului. 'Prin excepţie, pentru anul 2015, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat completate de către solicitanţi, avizate de către ANARZ, se depun până în data de 15 ianuarie 2015', se precizează în actul normativ.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv acoperirea costurilor administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, precum şi costurile aferente testelor pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului sau a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, respectiv întreprinderilor individuale şi familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin certificat de producător/atestat de producător, după caz, precum şi persoanelor juridice, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.

Ajutorul de stat poate ajunge la 100% din costurile administrative aferente întocmirii şi menţinerii registrelor genealogice şi la 70% din costurile aferente testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului, cu excepţia controalelor efectuate de proprietarul şeptelului şi a controalelor de rutină cu privire la calitatea laptelui.

Potrivit HG, valoarea ajutorului de stat, acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic, este de maxim 30 lei pentru taurine, bubaline şi ecvine şi de 10 lei pentru ovine, caprine şi porcine.

În schimb, valoarea ajutorului de stat acordat pe cap de animal/an, pentru cheltuielile eligibile pentru determinarea calităţii genetice sau a randamentului genetic al şeptelului este de maxim 80 de lei, în cazul controlului producţiei de lapte, şi 20 lei, în cazul controlului producţiei de carne, pentru taurine şi bubaline. Pentru ovine şi caprine, ajutorul este de 15 lei, în cazul controlului producţiei de lapte, 5 lei, în cazul producţiei de carne, 3 lei, în cazul producţiilor de lână, pentru rasele cu lână fină, şi 4 lei, în cazul producţiei de pielicele. În cazul controlului performanţelor de producţie la rasele de animale din specia porcine, ajutorul de stat pe cap de animal/an este de 10 lei.

'Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 881,1 milioane de lei, din care 267 de milioane de lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 614,1 milioane de lei pentru speciile ovine şi caprine', se precizează în actul normativ. AGERPRES

Te-ar putea interesa și: