Parlamentului European (PE) a adoptat azi raportul privind obligaţiile de raportare şi întocmire a documentaţiei necesare în cazul fuziunilor şi divizărilor societăţilor comerciale cu răspundere limitată. Măsura face parte dintr-un pachet de acţiuni menite să combată actuala criza financiară.

Raportul PE se referă la modificarea mai multor directive ale Uniunii Europene (UE), cu obiectivul de a contribui la creşterea competitivităţii societăţilor prin reducerea sarcinilor administrative impuse de legislaţia comunitară.

„Obiectivul este reducerea cu 25% a costurilor administrative ale companiilor europene până în 2012 cu scopul explicit de a întări competitivitatea companiilor din Uniune. Economiile totale posibile ale măsurilor propuse în domeniul dreptului companiilor sunt estimate la un miliard de euro anual. Economiile totale prin propunerea Comisiei sunt estimate la 165 de milioane de euro anual”, a declarat în cadrul dezbaterii parlamentare raportoarea PE, eurodeputata Renate Weber (ALDE, România).

Obiectivele Comisiei

  • reducerea obligaţiilor de raportare în cazul fuziunilor şi divizărilor în aşa fel încât să ofere statelor membre şi companiilor mai multă flexibilitate în a decide ce rapoarte au cu adevărat nevoie în fiecare situaţie în parte.
  • înlăturarea prevederile care duc în prezent la o dublă raportare, provocând astfel costuri care nu sunt necesare.
  • adaptarea regulilor privind publicarea şi informarea la noile realităţi din domeniul folosirii internetului  pentru folosirea deplină a acestor noi modalităţi de comunicare, dar şi pentru a transmite un mesaj privind protejarea mediului.

Aspectele cele mai importante incluse în acordul de compromis dintre Consiliu şi Parlamentul European, precum publicarea în ziarele locale sau copiile pe suport de hârtie şi folosirea internetului au fost rezolvate, iar reprezentanţii grupurilor politice şi-au dat acordul pe amendamentele din pachetul de compromis.

Directiva va trebui implementată până la 30 iunie 2011, cu doi ani mai repede decât propunerea iniţială a Comisiei.