„În vederea transpunerii în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European şi a Consiliului, de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, la data de 15 iulie 2020, în Monitorul Oficial nr. 620, Partea I, a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 din 1 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Prin acest act normativ, de asemenea, au fost aduse o serie de modificări legislative astfel: a fost completat art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului; a fost introdus art. 61^1 în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost completat art.12 alin (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare”, se spune în anunţ.

Conform ANAF, noul articol introdus în Codul de procedură fiscală (art. 61A1) vizează extinderea sferei de aplicare a acestuia, astfel încât, pe lângă instituţiile de credit, sunt obligate să transmită o serie de date şi informaţii şi instituţiile emitente de monedă electronică şi instituţiile de plată. Această modificare este justificată de necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de anonimatul tranzacţiilor cu monede electronice, prin includerea furnizorilor implicaţi în servicii de schimb între monedele electronice şi monedele fiduciare în categoria entităţilor raportoare, instituind obligaţii în sarcina acestora care să conducă la identificarea activităţilor suspecte.

Ziua de luni este termenul în care intră în vigoare actul normativ care stipulează ca ANAF să aibă acces la la toate informațiile financiare ale contribuabililor.

Astfel, Fiscul din România va derula un program de monitorizare a tuturor conturilor bancare și virtuale ale persoanelor fizice.

Lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului

Practic, autoritățile fiscale vor avea acces la toate datele din conturile bancare pe care le au românii la bănci.

În consecință, instituțiile financiare sunt obligate să trimită Agenției Naționale de Administrare Fiscală toate datele despre conturile persoanelor fizice sau juridice, potrivit unei ordonanțe de urgență care transpune în legislația națională o directivă europeană.

Justificarea oficială pentru noile prevederi ține de motivația că au fost create pentru a ajuta lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

ANAF ne urmărește tuturor conturile bancare

Ordonanța transpune practic o legislație europeană, însă poate prezenta anumite probleme.

O astfel de problemă constă însă în faptul că vor fi urmărite datele tuturor contribuabililor, fie că sunt suspecți de activități ilegale sau nu.

Pentru cetățeanul de rând nu se schimbă nimic, doar că ANAF va cunoaște acum toate informațiile personale pe care până acum le știa doar familia și persoana respectivă.

Şi până acum Fiscul primea date de la bănci despre conturile unor persoane, însă potrivit noilor reglementări va avea acces la absolut toate, inclusiv ale clienților asupra cărora nu există nicio suspiciune de evaziune fiscală.

Instituțiile de cercetare penală vor avea acces conturile bancare

Toate datele vor fi înscrise în registrul fiscal electronic cu conturi bancare și conturi de plăți de identificare prin IBAN.

În acst mod, ANAF va putea să înceapă o supraveghere a circuitului banilor în România și să identifice tentativele de spălare a banilor.

Trebuie menționat că și instituțiile de cercetare penală vor avea acces la baza de date.