Agenda abordează modul în care se poate spori protecţia şi rezilienţa consumatorilor în cursul şi în urma pandemiei de coronavirus, care a creat probleme semnificative ce afectează viaţa de zi cu zi a consumatorilor, conform agerpres.ro

Care sunt obiectivele principale

Agenda propune priorităţi şi linii de acţiune principale care să fie promovate împreună cu statele membre în următorii cinci ani, la nivel european şi naţional. Sunt incluse, printre altele, o nouă propunere legislativă care vizează o informare mai bună a consumatorilor privind durabilitatea, adaptarea legislaţiei existente la transformarea digitală, precum şi un plan de acţiune cu China privind siguranţa produselor.

Fie că este vorba despre escrocherii online sau despre anularea unor rezervări de călătorie, pandemia de COVID-19 a afectat în numeroase feluri viaţa consumatorilor. Comisia va continua să ia măsuri în cazurile de escrocare a consumatorilor, în cooperare cu Reţeaua de cooperare pentru protecţia consumatorilor şi în dialog cu platformele şi cu toate părţile relevante.

De asemenea, în cazul anulării călătoriilor, Comisia va continua să asigure protecţia drepturilor de care călătorii şi pasagerii beneficiază în temeiul legislaţiei UE. Comisia va analiza impactul pe termen mai lung al COVID-19 asupra modelelor de consum ale europenilor, analiză care va servi drept bază pentru viitoarele iniţiative politice.

Noua agendă privind consumatorii prezintă o viziune pentru politica UE de protecţie a consumatorilor în perioada 2020-2025, axată pe cinci domenii prioritare. Primul este tranziţia verde, iar aici Comisia îşi propune să asigure disponibilitatea produselor durabile pe piaţa UE şi informarea mai bună a consumatorilor, pentru ca aceştia să poată alege în cunoştinţă de cauză.

O mai bună informare a consumatorilor

Anul viitor, Comisia va prezenta o propunere pentru a oferi consumatorilor informaţii mai bune cu privire la durabilitatea produselor şi pentru a combate practicile de tipul dezinformării ecologice (greenwashing) sau al obsolescenţei premature. De asemenea, Comisia va promova repararea produselor şi va încuraja utilizarea produselor mai durabile şi „circulare”.

„Tranziţia verde nu poate avea loc fără participarea întreprinderilor. Comisia este hotărâtă să colaboreze cu operatorii economici pentru a-i încuraja să se angajeze în sprijinul consumului durabil, în plus faţă de ceea ce prevede legea”, se spune în comunicat.

Al doilea domeniu – transformarea digitală – schimbă radical viaţa consumatorilor, oferindu-le noi oportunităţi, dar prezentând şi provocări. Comisia urmăreşte să combată practicile comerciale online care nu ţin seama de dreptul consumatorilor de a face o alegere în cunoştinţă de cauză, care abuzează de tendinţele comportamentale ale consumatorilor sau le distorsionează procesele decizionale, cum ar fi interfeţele manipulatoare (dark patterns) şi publicitatea ascunsă. În plus, atunci când se stabilesc normele care reglementează economia digitală şi cerinţele privind inteligenţa artificială (IA), interesele consumatorilor trebuie să fie luate în considerare în mod corespunzător.

Pentru a adapta normele actuale la digitalizarea în curs şi la creşterea numărului de produse conectate, Comisia va revizui şi Directiva privind siguranţa produselor. În plus, deoarece este necesar să se consolideze protecţia consumatorilor în ceea ce priveşte digitalizarea serviciilor financiare cu amănuntul, vor fi revizuite şi directivele privind creditele de consum şi comercializarea serviciilor financiare.

Al treilea domeniu – asigurarea respectării efective a drepturilor consumatorilor – se referă la faptul că responsabilitatea de a asigura respectarea drepturilor consumatorilor le revine statelor membre, iar Comisia are un rol de coordonare şi de sprijin. Comisia va ajuta statele membre să transpună la timp şi să asigure respectarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorilor, inclusiv prin intermediul Reţelei de cooperare pentru protecţia consumatorilor.

„Comisia va sprijini, de asemenea, autorităţile naţionale, printre altele prin furnizarea unui set de instrumente electronice inovatoare pentru a consolida capacitatea autorităţilor naţionale de a combate practicile comerciale ilegale din mediul online şi de a identifica produsele nesigure”, susţine Executivul comunitar.

Al patrulea domeniu este cel referitor la nevoile specifice ale anumitor grupuri de consumatori. CE consideră că anumite grupuri de consumatori aflate în anumite situaţii pot fi deosebit de vulnerabile şi au nevoie de garanţii specifice, de exemplu copiii, persoanele în vârstă sau persoanele cu handicap. În acest sens, Comisia va examina cerinţele privind standardele referitoare la produsele pentru îngrijirea copiilor.

În ceea ce priveşte vulnerabilităţile financiare, exacerbate de criza provocată de Covid-19, Comisia va majora finanţarea pentru îmbunătăţirea serviciilor de consiliere în materie de îndatorare în statele membre. Comisia va sprijini, de asemenea, iniţiativele care oferă consiliere la nivel local privind modalităţile de accesare a informaţiilor – atât online, cât şi offline.

Al cincilea domeniu priveşte cooperarea internaţională. Potrivit comunicatului CE, într-o lume globalizată în care cumpărăturile online nu se limitează la frontierele naţionale, cooperarea cu partenerii internaţionali a devenit crucială. Comisia va elabora un Plan de acţiune cu China în 2021 pentru a spori siguranţa produselor vândute online. Începând din 2021, Comisia va oferi, de asemenea, sprijin în materie de reglementare, asistenţă tehnică şi consolidarea capacităţilor pentru regiunile partenere ale UE, inclusiv în Africa.

Comisia va prezenta iniţiativele anunţate în cadrul agendei şi aşteaptă cu interes un dialog extins cu toate părţile interesate cu privire la priorităţi şi acţiuni, dar şi la metodele de cooperare pentru a promova împreună, în anii următori, protecţia consumatorilor.

„Dorim să le oferim consumatorilor mijloacele necesare pentru a juca un rol activ în tranziţia verde şi cea digitală. În acelaşi timp, trebuie să ne asigurăm că normele noastre de protecţie a drepturilor consumatorilor corespund în continuare realităţii digitale actuale, în special prin asigurarea respectării lor stricte şi prin sporirea responsabilităţii platformelor online”, a declarat vicepreşedintele pentru valori şi transparenţă, Vera Jourova.

La rândul său, comisarul pentru justiţie şi consumatori, Didier Reynders, a afirmat: „Consumatorii europeni se află în centrul unei schimbări mondiale, iar acţiunile lor pot avea un impact semnificativ. Consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a face alegeri durabile şi, totodată, acestora trebuie să li se garanteze faptul că drepturile lor vor fi protejate în orice situaţie. Noua agendă introduce măsuri care vor promova o societate digitală şi verde echitabilă, ţinând seama de faptul că acţiunile consumatorilor depăşesc graniţele statelor membre individuale”.