Din această sumă de un miliard de euro, peste jumătate revine sectorului telecomunicațiilor – 575 milioane euro, domeniu în care intervenţiile Consiliului Concurenței prin investigațiile derulate sau prin propunerile de  ajustare a legislației specifice și buna cooperare cu autoritatea de reglementare a pieței (ANCOM) au asigurat o piață concurențială de telecomunicații fixe şi mobile comparativ cu alte state europene: servicii de calitate la prețuri rezonabile pentru consumatori, respective un grad mare de penetrare în rândul populației.

În Sectorul comercializăriii carburanților, instrumentarea a două cazuri de cartel finalizate cu sancţiuni, precum şi monitorizarea permanentă a pieţei au condus la elaborarea un set de măsuri şi acțiuni pentru stimularea concurenței în domeniu, care  au generat la economii de 145 milioane euro.De asemenea, acțiunile Consiliului Concurenței au avut un impact major asupra domeniului energiei electrice, al profesiilor liberale, farmaceutic etc.

 

INVESTIGAȚII

Din 1997 şi până în prezent, au fost declanşate 345 investigaţii, din care 51,8% reprezintă autosesizări. 


Din totalul de 345 de investigaţii, 69,2 % au avut ca obiect practici anticoncurenţiale, respectiv înţelegeri între companii şi abuz de poziţie dominantă, iar 15,36% au vizat concentrări economice (tranzacții) care nu au fost notificate autorității de concurență.

 

DECIZII

Din 1997 până în prezent, Consiliul Concurenţei a emis 4028 decizii, din care 515 au fost decizii de sancţionare sau prin care au fost acceptate angajamente din partea companiilor.Trebuie menționat faptul că, până la sfârşitul anului 2003, se emiteau decizii distincte pentru constatarea încălcării legii şi pentru sancţionarea companiilor. Din 2004, odată cu modificarea Legii Concurenţei, această metodologie a fot schimbată, fiind emisă o singură decizie atât pentru constatare, cât şi pentru sancţionare. Schimbarea de metodologie şi eliminarea unor obligaţii de notificare au condus la scăderea  numărului de decizii emise. 

 

 

SANCȚIUNI

 

În cei 20 de ani de activitate, Consiliul Concurenței a aplicat amenzi în valoare de  574,8 milioane euro, cele mai mari amenzi fiind aplicate în anul 2011, 294,16 milioane euro.Peste 90 % din sancțiuni au fost aplicate pentru practici anticoncurențiale, respectiv înțelegeri între companii și abuz de poziție dominantă, și doar 1% pentru omisunea notificării unei tranzacții.

BUGET

 

Bugetul autorității de concurență, în cei 20 de ani de funcționare este de aproximativ 158,7 milioane euro. Trebuie menționat că, în 2004, Oficiul Concurenței a fost preluat de Consiliul Concurenței.

BUGETUL TOTAL AL CONSILIULUI CONCURENŢEI ÎN PERIOADA 1997-2017