Luni, 7 septembrie, va avea loc o conferinţă online privind revizuirea politicii comerciale a Uniunii Europene, conferinţă organizată de către Reprezentanţa Comisiei Europene şi susţinută de Lucian Cernat, negociator-şef în materie de norme industriale non-tarifare şi achiziţii publice internaţionale în cadrul Direcţiei Generale de Comerţ a Comisiei Europene.

Pentru cei interesaţi, evenimentul va putea fi urmărit live pe pagina de Facebook a Reprezentanţei Comisiei, începând cu ora 11:00.

În 16 iunie 2020, Comisia Europeană a lansat o revizuire majoră a politicii comerciale a Uniunii Europene, inclusiv o consultare publică prin care se solicită contribuţii din partea Parlamentului European, a statelor membre, a părţilor interesate şi a societăţii civile.

Obiectivul Comisiei este de a ajunge la un consens în ceea ce priveşte o nouă direcţie pe termen mediu pentru politica comercială a UE, care să răspundă la o varietate de noi provocări globale şi să ţină seama de învăţămintele desprinse din criza provocată de coronavirus. Potrivit unui comunicat al Comisiei Europene din 17 iunie, rezultatele acestei noi consultări vor fi integrate într-o comunicare ce urmează să fie publicată spre sfârşitul anului.

Aspectele pe care se va pune accent în cadrul consultării publice

Astfel, revizuirea finală va fi rezultatul unui proces transparent şi incluziv, care va include consultarea publică online, discuţiile cu Parlamentul European şi statele membre, precum şi implicarea părţilor interesate relevante şi a reprezentanţilor societăţii civile.

Consultarea acoperă toate subiectele relevante pentru politica comercială a UE, cu un accent deosebit pe următoarele aspecte: construirea unei economii a UE rezistente şi sustenabile după coronavirus; reformarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului şi crearea de oportunităţi comerciale globale pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Alte aspecte pe care se pune accent sunt: maximizarea contribuţiei politicii comerciale la abordarea principalelor provocări globale, cum ar fi schimbările climatice, dezvoltarea durabilă sau tranziţia digitală şi consolidarea relaţiilor comerciale şi de investiţii cu principalii parteneri comerciali şi îmbunătăţirea condiţiilor de concurenţă echitabile şi protejarea întreprinderilor şi a cetăţenilor din UE.