Negocierile vizează: deschiderea progresivă a pieţei în ceea ce priveşte accesul la rute și capacitatea pe bază de reciprocitate; nediscriminarea şi condiții egale de concurenţă pentru agenţii economici pe baza principiilor din tratatele UE; alinierea legislației moldovene în domeniul aviației la legislaţia UE privind siguranţa, securitatea şi managementul traficului aerian.
Ministrul român al transporturilor și infrastructurii (MTI), Anca Boagiu, a susținut această decizie, argumentând în intervenția sa că prin semnarea unui acord de transport aerian extins, Republica Moldova va putea, treptat, să îndeplinească cerinţele prevăzute de acquis-ul european în materie, ceea ce va contribui la creşterea omogenităţii spaţiului aerian comun.
”Încheierea unui astfel de Acord răspunde atât obiectivului de completare a Spaţiului Aerian European Comun dar şi priorităţilor politice stabilite în cadrul politicii europene de vecinătate. România priveşte cu interes deschiderea progresivă a pieţei şi stabilirea unor condiţii egale de concurenţă pentru agenţii economici pe baza principiilor consacrate de tratatele fundamentale ale Uniunii Europene. În ceea ce privește impactul acestei decizii asupra României, încheierea unui acord global cu Republica Moldova va permite companiilor aeriene desemnate, printre care și TAROM, să-şi eficientizeze operarea pe relaţia Republica Moldova prin stabilirea programelor proprii de operare în funcţie de zborurile de conexiune de pe aeroporturile de bază, dar şi prin introducerea unor politici tarifare adecvate pentru atragerea traficului”, a declarat ministrul Anca Boagiu.