Obligația de a recruta funcționari „la cele mai înalte standarde de competență, eficiență și integritate” este, în continuare, motivul pentru care Comisia Europeană stabilește ținte largi și nu cote obligatorii. Aceste ținte au fost calculate în raport cu numărul de locuitori ai fiecărei țări, cu ponderea voturilor în Consiliu și numărul de locuri în Parlamentul European.
De asemenea, recrutarea pentru UE2 (statele care au aderat la UE în 2007) a îmbunătățit considerabil echilibrul între bărbați și femei la nivelul cadrelor de conducere. Procentul femeilor recrutate în funcții de conducere a fost de 60,3 % din numărul total de recrutări din UE2 pentru cadrele intermediare de conducere și de 46,3 % pentru cadrele superioare de conducere. Luând în calcul efectivele totale de personal AD și AST, 75 % dintre persoanele recrutate au fost femei.
Comisia Europeană s-a angajat să recruteze în total 977 de resortisanți din UE2 pentru posturi de funcționari și de agenți temporari (596 AD și 381 AST). Au fost stabilite, de asemenea, ținte secundare pentru cadrele intermediare de conducere (63 de recrutări) și pentru cadrele superioare de conducere (15 recrutări). Au existat, de asemenea, ținte indicative pentru fiecare naționalitate (332 de persoane pentru Bulgaria și 645 pentru România).