Comisia Europeană (CE) a aprobat, cu anumite condiţii, ajutorul de stat de până la 57 de milioane de euro pe care România vrea să îl acorde companiei Ford România, pentru formarea profesională a angajaţilor fabricii de automobile de la Craiova.

Condiţiile se referă la plata ajutorului în tranşe, prezentarea unor rapoarte anuale de către Ford Comisiei Europene şi României cu privire la programul de formare şi cheltuielile suportate, respectiv la acordarea unor certificate de participare pentru angajaţii fabricii de la Craiova, în care vor fi precizate conţinutul şi durata formării primite.

Ford România va derula un program de formare a angajaţilor actuali şi viitori, în total 9.000 de persoane, de circa 185 de milioane de euro, pe care îl va finanţa cu 128 de milioane de euro.

„Ajutorul este conform cu normele UE privind ajutoarele pentru formare deoarece vizează redresarea unei disfuncţionalităţi de piaţă verificate, respectiv investiţiile insuficiente în formare, şi deoarece este adecvat ca instrument de politică. Ajutorul are un efect stimulativ demonstrat şi se limitează valoric la acoperirea a 50% din costurile eligibile ale formării generale şi respectiv 25% din costurile eligibile ale formării specifice. Cu toate acestea, pentru a garanta că valoarea ajutorului corespunde cheltuielilor cu formarea suportate efectiv, că denaturarea concurenţei este minimizată, şi că angajaţii beneficiază integral de pe urma competenţelor dobândite prin formare, Comisia a impus condiţii cu privire la plata ajutorului, condiţiile raportării şi monitorizării”, se arată într-un comunicat al CE.

Comisarul pentru concurenţă, Neelie Kroes, a declarat în comunicat că ajutorul sprijină „un proiect de formare ambiţios” care va produce efecte pozitive pentru angajaţii de la fabrica din Craiova şi pentru dezvoltarea regională.

„Cu toate acestea, am impus condiţii stricte pentru a ne asigura că ajutorul îndeplineşte obiectivele vizate şi nu creează denaturări nejustificate ale concurenţei”, a afirmat Kroes.

Programul Ford a fost notificat CE deoarece valoarea ajutorului depăşeşte pragul de două milioane de euro prevăzut de legislaţie.

CE a avizat ajutorul de stat întrucât acesta vizează redresarea unei disfuncţionalităţi de piaţă verificate (investiţiile insuficiente în formare), reprezintă un instrument adecvat pentru realizarea obiectivului vizat, are un efect stimulativ şi este proporţional cu costurile totale, se mai arată în comunicat.

Grupul american Ford a preluat în 2007, de la stat, compania Automobile Craiova.

România a acordat Ford garanţii de 320 de milioane de euro, care acoperă 80% dintr-un credit de la Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea investiţiilor.

Sursa: Mediafax