Guvernul a completat atribuţiile Gărzii Financiare şi a decis că instituţia are dreptul de a lua măsuri asiguratorii prin care să împiedice o firmă debitoare să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale prin înstrăinarea bunurilor din patrimoniu, precum şi de a stabili impozite bugetare neplătite.

Noile atribuţii au fost introduse printr-o hotărâre de guvern privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare.

„În prezent, comisarii Gărzii Financiare nu au competenţa de a lua măsuri asiguratorii când există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori risipească averea, ceea ce îngreunează recuperarea obligaţiilor fiscale. În plus, comisarii care descoperă acte de fraudă şi evaziune fiscală nu sunt în drept să stabilească impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume cuvenite bugetului general consolidat, sustrase de la plată, şi nici să sprijine organele fiscale. Aceste lucruri vor fi modificate”, se arată într-un document guvernamental obţinut de MEDIAFAX şi care însoţeşte hotărârea aprobată de Guvern.

Actul normativ stabileşte că, la constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală în domeniul financiar-fiscal, organele Gărzii Financiare întocmesc procese-verbale prin care stabilesc implicaţiile fiscale ale acestora şi dispun instituirea măsurilor asiguratorii ori de câte ori există pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi risipească averea.

Măsurile asiguratorii vor fi dispuse conform Codului de procedură fiscală.

La solicitarea procurorului, Garda Financiară poate evalua prejudiciul cauzat aferent operaţiunilor verificate, iar actele întocmite pot constitui mijloace de probă.

Te-ar putea interesa și: