În luna septembrie 2015, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de luna precedentă atât ca serie brută cu 9,5% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 4,7%.

Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 10,9% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 10,8%. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 13,3% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 13,8%.

În perioada primele 9 luni din acest an, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada aceeaşi perioadă din.2014 atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 8,6%, fiecare. Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut atât ca serie brută cu 6,9% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate  cu 6,8%.

Septembrie 2015 comparativ cu august 2015

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna septembrie 2015, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 9,5%, ca urmare a creşterilor  înregistrate la comerţul cu autovehicule (+12,8%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+9,7%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+5,4%).  Scăderi au înregistrat comerţul cu motociclete, piese  şi  accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-25,0%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2015, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 4,7%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, în luna septembrie 2015 faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri, serie brută, a înregistrat o scădere cu 8,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-15,9%), activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-10,8%) şi la activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-4,6%). Creşteri au înregistrat activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea textilelor şi blănurilor (+19,1%) şi serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+0,3%).

 

Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2015 faţă de luna precedentă a înregistrat o scădere cu 0,5%.

Septembrie 2015 comparativ cu septembrie 2014

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna septembrie 2015, comparativ cu luna septembrie 2014 a înregistrat o creştere cu 10,9%, datorată creşterilor înregistrate  la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+22,1%), comerţul cu autovehicule (+17,4%), comerţul cu piese şi  accesorii  pentru autovehicule (+5,3%) şi la activităţile de întreţinere şi repararea autovehiculelor (+2,1%).

Volumul cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2015 a  înregistrat pe total o creştere cu 10,8% faţă de luna septembrie 2014.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna septembrie 2015 a înregistrat o cifră de afaceri cu 13,3% mai mare comparativ  cu luna  septembrie 2014, provenită în principal de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+39,0%), hoteluri şi restaurante (+15,3%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+9,5%) şi activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea textilelor şi blănurilor (+5,1%). Activităţile de  jocuri  de noroc şi alte activităţi recreative au scăzut cu  1,4%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna septembrie 2015 a  crescut cu 13,8% comparativ cu luna septembrie 2014.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în perioada 1.I-30.IX.2015 a înregistrat o cifră de afaceri cu 6,9% mai mare  comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2014, provenită de la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+17,3%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+13,2%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+6,7%) şi activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+4,6%). Scăderi au înregistrat activităţile de spălare, curăţare şi vopsirea textilelor şi blănurilor (-1,0%).

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada 1.I-30.IX.2015 a înregistrat o cifră de afaceri cu 6,8% mai mare comparativ cu perioada 1.I-30.IX.2014.