„Coaliţia pentru Dezvoltarea României solicită Guvernului României urgentarea distribuirii către întreprinderile mici şi mijlocii eligibile şi altor întreprinderi mari afiliate a granturilor cofinanţate din fonduri europene nerambursabile, în valoare totală de 1 miliard de euro. CDR a semnalat deja în repetate rânduri nevoia de susţinere a antreprenorilor, IMM-urilor şi companiilor mari ca fiind esenţială pentru a limita efectele crizei sanitare şi economice şi pentru o relansare economică rapidă, contribuind în acelaşi timp la sustenabilitatea finanţelor publice şi la evitarea derapajelor macroeconomice pe care acest şoc complex le-ar putea crea pentru România”, este transmis într-un comunicat al CDR.

CDR consideră necesară îmbunătăţirea comunicării

De asemenea, Coaliţia pentru Dezvoltarea României consideră necesare îmbunătăţirea comunicării şi o cooperare bună cu instituţiile financiare şi sistemul bancar care au un rol esenţial în susţinerea antreprenorilor şi asigurarea succesului implementării acestor proiecte. În contextul în care alocarea fondurilor este făcută în ordinea sosirii, este subliniată și importanța publicării la timp şi în formă completă a informaţiilor despre toate cele trei programe de granturi pentru a putea fi accesate de potenţialii beneficiari.

Totodată, CDR solicită şi extinderea termenului de depunere, considerând că cele 10 zile care se preconizează că vor fi disponibile sunt insuficiente în condiţiile în care se doreşte ca aproximativ 50.000 companii să beneficieze de microgranturi, şi peste 115.000 de finanţare pentru capital de lucru sau investiţii.

De asemenea, pentru a preveni cazurile în care beneficiarii sunt eligibili să utilizeze instrumente de finanţare multiple pentru implementarea proiectelor, este cerută și clarificarea documentaţiilor tehnice ale instrumentelor de finanţare în privinţa complementarităţii schemelor de finanţare existente.

O altă solicitare a CDR este consolidarea capacităţii administrative a instituţiilor publice care vor gestiona aceste instrumente de finanţare, aspect esenţial pentru a asigura evaluarea temeinică, eficace şi un acces suficient de rapid la resursele de finanţare pentru susţinerea economiei reale.

Asigurarea cu celeritate a evaluării cererilor de plată

Coaliţia pentru Dezvoltarea României consideră necesară şi asigurarea cu celeritate a evaluării cererilor de plată şi/sau rambursare pentru a se asigura susţinerea fluxului de capital necesar implementării proiectelor.

„CDR consideră că pe fondul dezechilibrelor pe care România le înregistrează la nivelul sectoarelor economice, aceste instrumente de finanţare, corect evaluate din perspectiva impactului în economie şi implementate la timp şi eficient, pot contribui la remedierea acestor probleme şi la consolidarea potenţialului de creştere economică”, transmite Coaliţia pentru Dezvoltarea României.