Casa Nationala de Pensii si
Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) a inceput procedura de prima
validare a actelor de aderare la fondurile de pensii administrate privat, pe
baza rapoartelor bilunare realizate de catre administratorii fondurilor, informeaza un comunicat remis redactiei. Prima validare se realizeaza pe baza celor patru rapoarte bilunare depuse la CNPAS de catre administratori, in perioada 1 octombrie -15 noiembrie 2007.

CNPAS inscrie in Registrul participantilor cu „validat” persoanele
care au fost inregistrate initial ca “validat temporar”, numai daca participantii
respectivi figureaza intr-un singur act de aderare. In acelasi timp, CNPAS
invalideaza persoanele care au semnat mai multe acte individuale de aderare. Daca
o persoana este inregistrata la unul sau mai multi administratori cu mai multe
acte individuale de aderare, CNPAS inscrie persoana respectiva in tabelul
electronic al dublurilor.

Sunt inscrise in Registrul participantilor persoanele
validate, cele invalidate, cat si cele care primesc „validare cu rezerva”. “Validare
cu rezerva” se acorda pentru persoanele care au semnat un singur act individual
de aderare, dar nu sunt inregistrate in sistemul de evidenta a asiguratilor si
pentru care CNPAS nu primeste de la angajatori declaratii privind evidenta
nominala a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat.
Validarea acestor persoane se va realiza la momentul primirii declaratiilor
nominale de la angajatori.

Urmatoarele doua validari ale actelor de aderare se vor
realiza pe 15 decembrie 2007 – pentru
rapoartele bilunare din 1 si 15 decembrie si pe 17 ianuarie 2008 – pentru
rapoartele bilunare din ianuarie anul viitor.

Sursa: CSSPP