„Cea mai mare parte a sancţiunilor contravenţionale au fost aplicate pentru nerespectarea de către medicii prescriptori a prevederilor legale privind eliberarea concediilor medicale, în conformitate cu art. 47, pct. 3 din OUG 158/205 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în răspunsul transmis de oficialii CNAS la o solicitare a Capital.
Față de anul trecut, cele mai multe instituții publice au majorat simțitor atât cuantumul sancțiunilor aplicate, cât și numărul amenzilor acordate. De pildă, în primele trei trimestre ale anului, organele de inspecție ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Națională a Vămilor (ANV) au aplicat amenzi totale cu 17% mai mari decât tot anul trecut.
În cazul CNAS, explozia amenzilor s-a datorat intrării în vigoare, de la 1 mai, a unui Ordina al Ministerului Sănătății menit să restrângă serios numărul de concedii medicale acordate anual. unele dintre principalele modificări din noul act normativ erau obligativitatea medicilor de familie de a elibera certificate de concediu medical pe o durată de cel mult 10 zile, față de 14 zile prevăzute până atunci și impunerea unui prag maxim anual de 30 de zile privind durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat (față de 45 de zile, până atunci).
Prin urmare, în primele trei săptămâni de la aplicarea noii legi, controalele caselor județene de asigurări de sănătate s-au soldat cu amenzi de 860.000 de lei. ce este, totuși, interesant este că majoritatea abaterilor sunt mai degrabă de ordin birocratic:

Care sunt principalele abateri constatate:

•    la fișa pacientului nu au fost anexate declarațiile acestora privind locul ales pentru verificare
•    lipsa declarației care dovedește plata asigurărilor de sănătate
•    lipsa adeverinței de la angajator din care să reiasă numărul zilelor de concediu de care pacientul a beneficiat în ultimele 12 luni
•    certificate completate cu coduri greșite sau certificate medicale care nu erau semnate de beneficiar