Este vorba despre o majorare cu 9,4 miliarde lei, la 43,6 miliarde lei.

„Comparativ cu anul anterior, în anul 2019, cheltuielile cu investiţiile statului, considerând toate capitolele bugetare incluse în această categorie, inclusiv sumele aferente schemei de compensare tip swap, s-au majorat cu 9,4 miliarde lei, de la 34,2 miliarde lei la 43,6 miliarde lei (în standarde cash), respectiv, cu 27,4% în termeni nominali, iar în termeni reali cu 19,2%, ponderea cheltuielilor cu investiţii în PIB crescând cu 0,52 pp (de la 3,59% din PIB în anul 2018 la 4,11% din PIB)”, se menţionează în raport.

O îmbunătățire semnificativă

Potrivit Consiliului Fiscal, comparativ cu evoluţia din ultimii trei ani, execuţia cheltuielilor de investiţii ca procentaj din PIB a cunoscut o îmbunătăţire semnificativă, situându-se în anul 2019 cu peste 0,6 puncte procentuale peste media anilor 2016-2018, fiind relativ aproape de media ultimilor cinci ani (4,24% din PIB în perioada 2014-2018), dar cu 1 punct procentual sub media anilor 2009-2018 (de 5,17% din PIB).

„Comparativ cu evoluţia din ultimii cinci ani, execuţia cheltuielilor de investiţii ca procent din PIB a înregistrat în anul 2019 continuarea revenirii pe un trend uşor ascendent după minimul înregistrat în anul 2017, înregistrând o pondere în PIB apropiată de nivelul perioadei 2014-2018 (4,24% din PIB), însă sub media investiţională a anilor 2009-2018 (cu 1 punct procentual). Faţă de anul anterior, cheltuielile de investiţii s-au majorat cu 9,4 miliarde lei (+0,52 pp din PIB). Comparativ cu bugetul iniţial, cheltuielile de investiţii au fost cu 6,3 miliarde de lei mai mici (respectiv, cu 0,6% din PIB), abaterea fiind superioară celei din anul anterior cu 0,1 pp din PIB. Această evoluţie este atribuibilă covârşitor nematerializării prognozei de cheltuieli aferentă proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente noului cadru financiar 2014 – 2020, parţial compensate de creşterea cheltuielilor de capital”, se mai precizează în raport.

În document se mai arată că, „privind managementul investiţiilor publice, se poate aprecia că la nivelul anului 2019 s-au făcut progrese extrem de limitate, fiind necesară creşterea transparenţei procesului de prioritizare a investiţiilor publice şi eficientizarea procesului de alocare şi cheltuire a banilor publici în acest domeniu”.

„Desele modificări ale politicii fiscale, neaplicarea în mod sistematic a instrumentelor de evaluare a impactului reglementărilor, slaba planificare strategică în domeniul investiţiilor, anularea reformei privind guvernanţa corporativă în companiile de stat, presiunile bugetare care decurg din noua lege a pensiilor pe fondul spaţiului fiscal foarte limitat şi al politicii expansioniste fiscal-bugetare reprezintă reale impedimente pentru creşterea semnificativă a investiţiilor pe termen mediu şi lung”, se mai precizează în raport.