Cetățenii europeni au fost exemplari în lupta împotriva Covid-19. Ei au făcut față, cu curaj, unei amenințări sanitare grave și au plătit tributul greu economic, social și psihologic al izolării.

După luni de zile dureroase, se grăbeau să poată petrece senin vacanțe în țările vecine.

Lipsa de coordonare a perturbat zilele de odihnă

Lipsa de coordonare între statele membre a perturbat din păcate aceste zile de odihnă. Chiar când Parlamentul European și Comisia Europeană au identificat, cu luni de zile mai devreme, potențiale dificultăți, statele membre nu au acționat în mod adecvat, se arată în publicația franceză Ouest France.

În această vară am asistat, neputincioși, la haos la granițele interne ale Uniunii Europene: au fost luate decizii unilaterale de control sau restricții la frontiere, pe baza unor cartografieri neuniforme și rezultate de teste contestate de la o țară la alta.

Ieri, turiști; mâine, muncitori (transfrontalieri și sezonieri), studenți, artiști… Această dezorganizare nu va avea numai repercusiuni sanitare, ci și consecințe asupra vieții economice, științifice și culturale europene.

Libertatea de circulație nu trebuie să fie amenințată

Libertatea de circulație în cadrul spațiului Schengen, de care suntem profund atașați, nu trebuie să fie amenințată în fiecare lună, în fiecare săptămână, în fiecare zi, fără nicio coordonare și, mai ales, fără nicio justificare adecvată. Criza Covid-19 nu trebuie să folosească drept scuză vreunui egoism național.

Suntem mai puternici împreună. Nu trebuie s-o uităm. Trebuie s-o dovedim!

Să reacționăm uniți.

Chemăm Comisia Europeană și statele membre la acțiune.

Din punctual nostru de vedere, Uniunea Europeană (UE) trebuie să adopte rapid o metodologie comună pentru a culege date de sănătate și a stabili o aceeași cartografiere a riscurilor, bazată pe un cod de culori identic.

UE trebuie să meargă spre strategii de depistare comune și să armonizeze supravegherea epidemiologică.

UE trebuie să stabilească repere comune în domeniul sănătății publice, pentru a facilita decizii coordonate privind controalele la frontiere și, dacă este necesar, restricții de circulație între anumite regiuni europene.

Orice decizie trebuie să se bazeze pe avizul unui consiliu științific european.

Parlamentul European nu se va mulțumi să tragă învățăminte din disparitățile în gestionarea acestei crize sanitare majore. El va identifica și măsuri și acțiuni ce trebuie promovate și puse în practică în toate statele membre.

A venit momentul pentru Comisie, statele membre și Parlament să aducă soluții concrete și să reacționeze unit!