Acest lucru se întâmplă din cauza numărului considerabil de acte ce trebuie prezentate pentru încheierea contractelor de vânzare-cumpărare, unul dintre acestea fiind certificatul de performanţă energetică.

Deşi mulţi oameni nu au auzit de certificatul energetic până la momentul unei tranzacţiei imobiliare, acesta este un document obligatoriu, lipsa sa supunând contractele încheiate nulităţii relative, ceea ce înseamnă că pot fi atacate în instanţă.

În continuare sunt prezentate câteva din cele mai des întâlnite întrebări despre certificatele energetice, pentru cei ce au nevoie de aceste documente şi nu ştiu ce trebuie să facă pentru a le obţine.

Ce este certificatul energetic?

Certificatul de performanţă energetică este un document cu caracter tehnic, informativ, ce cuprinde informaţii cu privire la performanţa energetică a unei clădiri, încadrând clădirea sau unitatea de clădire respectivă într-o clasă energetică.

În acest act se regăsesc consumurile energetice medii anuale pentru a asigura confortul termic într-o locuinţă, mai exact pentru încălzire, alimentare cu apă caldă, ventilare, climatizare şi iluminat artificial.

Ce sunt clasele energetice?

Clasele de eficiență energetică sunt notate cu litere de la A la G, în funcţie de performanţă.

Clasa A este caracteristică imobilelor cu eficienţa energetică sporită, iar clasă G acelor neperformante din punct de vedere energetic. Acest sistem de ordonare în funcţie de performanţa energetică este cunoscut oamenilor  și de la electrocasnice, unde notarea se face pe aceleaşi criterii.

În afară clasei energetice, imobilele mai primesc şi o notă energetică, din intervalul 1-100. O notă mai mare semnifică o performanţă energetică mai crescută a clădirii evaluate.

De unde se poate obţine certificatul energetic?

Cei care au nevoie de acest document se pot adresa unui auditor energetic atestat. Acesta, în urma unui calcul specific va elibera certificatul.

Ce valabilitate are documentul?

Certificatul energetic este valabil 10 ani de la data eliberării. Auditorii energetici recomandă, însă, ca în situaţia în care proprietarul întreprinde o lucrare amplă de renovare cu impact semnificativ şi asupra eficienței energetice, să fie obţinut un nou certificat energetic, care ar putea încadra imobilul într-o clasă superioară.

Care sunt etapele parcurse pentru eliberarea actului?

Pentru a elibera un certificat, auditorul energetic analizează actele imobilului puse la dispoziţie de solicitant şi face diferite măsurători la faţa locului.

Toate informaţiile sunt apoi integrate într-un calcul specific pentru determinarea consumului mediu anual de energie. Timpul eliberării actului şi durata sunt influenţate de complexitatea lucrării.

Cine are nevoie de certificat energetic?

Documentul este obligatoriu la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare sau închiriere şi la recepţia finală a imobilelor nou construite.

Care este cadru legal?

Cei care doresc să afle mai multe despre obligativitatea prezentării unui certificat energetic pot citi în special Legea 159/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 372/2005 privind Performanta Energetică a clădirilor sau pot solicita mai multe informații auditorului energetic.