Recomandările de investiţie de la începutul anului se dovedesc a fi valabile şi la sfârşitul primului trimestru, cu profit pentru depozite bancare şi pierderi pentru acţiuni.

Investitorii au început anul 2009 cu prudenţă. Recomandările de păstrare a economiilor în instrumente cu grad foarte scăzut de risc au fost luate în seamă de toată lumea, inclusiv de managerii fondurilor mutuale cu expunere pe acţiuni listate la bursă. Iar primele două luni au dat dreptate celor prudenţi, în condiţiile în care cotaţiile bursiere au atins noi minime, imobiliarele au continuat scăderea, iar randamentele depozitelor bancare şi ale titlurilor de stat au crescut. Din fericire, a treia lună a anului a dat startul unor recuperări şi pentru investiţiile bursiere, iar speranţele pentru un rezultat pozitiv la finele lui 2009 au crescut.

Evoluţia economiei va fi definitorie pentru investiţiile din acest an. Mai ales prin prisma cursului de schimb, raportul leu/euro jucând un rol important în structura portofoliilor. „În general, estimările de apreciere ale cursului de schimb îi pot convinge pe unii jucători nerezidenţi să ia în considerare plasamentele în lei (depozite, acţiuni, titluri de stat etc.), iar prognozele de depreciere a monedei naţionale îi determină pe aceştia să intre din nou pe plasamente în valută”, spune Andreea Gheorghe, responsabil departament analiză Intercapital Invest.

Câştigul depozitelor bancare rămâne în grafic

Alegerea depozitelor bancare s-a dovedit profitabilă în primul trimestru al anului. Anterior acordului cu Fondul Monetar Internaţional, băncile au ajuns să ofere dobânzi de peste 16% pentru depozite în moneda naţională pe un an şi chiar mai mari prin oferte promoţionale pe termene mai scurte. Ceea ce înseamnă că un astfel de depozit a adus un profit de 4% în primele trei luni, diminuat parţial de deprecierea leului cauzată de inflaţie. Câştigul se înscrie în limitele prognozate de Capital la începutul anului, când randamentele aferente depozitelor în acest an erau văzute la 12%. Cifra este identică cu cea a fondurilor mutuale care investesc în instrumente cu venit fix, fonduri monetare sau de obligaţiuni. Până la sfârşitul lunii martie, aceste fonduri au adus randamente între -1,2% şi 7%, media fiind apropiată de estimările Capital pentru întregul an. Situaţia este similară şi pentru titlurile de stat, însă evoluţia acestora ar putea fi modificată în a doua parte a anului, în urma intrărilor de bani de la FMI şi a unei evoluţii pozitive a încasărilor bugetare (în cazul în care scăderea economică este stopată).

Bursa îşi revine în martie

La nivelul bursei, investiţiile care au dezamăgit cel mai mult anul trecut, luna martie a adus o îmbunătăţire a situaţiei. Recuperarea de aproxi­ma­tiv 25%, conform mediei pe in­dici din a treia lună, a redus din pierderile primului trimestru, scă­­derea principalilor indici situându-se între 14% pentru BET-FI şi 21,5% pentru BET-C. Estimarea Capital, de stagnare a cotaţiilor la nivelul sfâr­şitului de an 2008, pare astfel să se confirme. Pierderile ar putea fi recuperate însă chiar mai repede în cazul în care planurile de redresare economică naţională şi in­ternaţională dau roade. Ceea ce ar putea duce la trecerea pe profit în a doua parte a anului. Investiţia în acţiuni listate la bursă păstrează un grad ridicat de risc, însă şi câştigurile pot fi pe măsură, în funcţie de titlurile din portofoliu. Câteva acţiuni au deja creşteri spectaculoa­­se faţă de mi­­­nimele consemnate în acest an, cum este SSIF Broker, Banca Română pentru Dezvoltare sau SNP Petrom.

Fondurile de acţiuni sunt aproximativ în ace­­eaşi situaţie, cu o re­cu­­perare în luna martie, dar în continuare pe mi­nus faţă de sfârşitul anului trecut. Evoluţia acestor fonduri se situ­ea­ză între o scădere maximă de 24% şi o creştere de 1,4%. Pierderile unor fonduri, mai mari decât cele ale indicilor, sunt explicate şi prin limitarea expunerii pe titluri listate şi păstrarea lichidităţilor în depozite bancare, situaţie care a dus la ratarea unor oportunităţi apărute în ultimele săptămâni.

În cazul investiţiilor în sectorul imo­biliar, randamentul pozitiv sau negativ este, deocamdată, imposibil de cuantificat, din cauza absenţei unui număr semnificativ de tranzacţii. Eva­­­­luările agenţiilor imobiliare se bazează doar pe anunţurile de vânzare, ceea ce înseamnă că valoarea reală a proprietăţilor nu poate fi stabilită cu exactitate. Doar în cazul segmentului de top, clădiri şi terenuri scumpe, analiştii anunţă că deprecierea estimată este de aproximativ 25%, conform DTZ Echinox, iar în cazul celorlalte proprietăţi scăderea ar putea ajunge şi până la 50%.

Chiar dacă nu se pot lăuda cu câştiguri substanţiale în acest început de an, investitorii ar trebui să fie mult mai mulţumiţi decât anul trecut. În cazul în care actualul trimestru va păstra tendinţa de revenire din ultima lună, iar al doilea semestru nu va avea parte de un nou vârf al crizei, investiţiile vor avea randamente pozitive şi în afara depozitelor bancare sau a titlurilor de stat. Deocamdată însă prudenţă rămâne cea mai recomandată atitudine pentru investitori, deoarece ratarea unei oportunităţi e de preferat mar­­cării unei pierderi.

153-28501-25_andreeagheorghe_14_rp.jpg«Estimările de apreciere ale cursului duc la plasamente în lei în instrumente cu venit fix, iar prognozele de depreciere a leului măresc apetitul pentru plasamentele în valută.»
Andreea Gheorghe, analist Intercapital Invest

Scăderi

153-28502-25_g_70x50.jpgEvoluţia randamentelor instrumentelor de investiţie din primele trei luni ale anului ne arată că estimările analiştilor contactaţi de Capital la începutul anului sunt în limitele prognozate. Următoarele trei luni ar putea da un semnal mai clar pentru direcţie, drept pentru care prudenţa rămâne importantă.