Câştigul unui depozit la termen şi flexibilitatea unui cont curent. Produsele care îmbină cele două avantaje câştigă teren în rândul clienţilor persoane fizice. Capital vă ajută să selectaţi cele mai bune oferte.

Mai multe bănci au lansat conturi de economii care oferă absolut toate facilităţile unui cont curent, putând fi folosite şi pentru efectuarea de plăţi şi încasări interne sau externe atât între conturile aceluiaşi client, cât şi între conturi diferite. Bineînţeles, aceste operaţiuni sunt taxate suplimentar, cu comisioanele aplicate în cazul contului curent tradiţional. Adăugând astfel de facilităţi conturilor clasice de economii, băncile transformă produsul într-unul dintre cele mai complexe de pepiaţa bancară românească. 

În urmă cu trei ani, când a fost lansat de ING Bank, contul curent cu funcţie de depozit prezenta  avantajul randamentului ridicat, similar celui oferit la depozitul bancar tradiţional, permiţând în acelaşi timp retrageri sau depuneri în cont fără penalizările specifice unui depozit normal. În timp, pe lângă dobânzile avantajoase şi lipsa penalizărilor, contul de economii a început să se îmbogăţească cu noi facilităţi: plata facturilor direct din cont, carduri de debit şi carduri de credit ataşate contului de economii, posibilitatea de a ataşa serviciile de internet banking sau direct debit, de multe ori la costuri uşor diminuate, şi chiar încasări şi transferuri de bani la nivel intern şi internaţional.

Condiţionări de lichiditate

Revista Capital a încercat să ierarhizeze cele mai bune oferte de conturi de economii existente pe piaţa bancară la ora actuală. Trebuie subliniat că nu toate băncile au acest produs, deoarece existenţa lui presupune o lichiditate ridicată pentru bancă, clienţii cu depuneri mari putând veni oricând să facă retrageri de valori mari. Tocmai de aceea, unele bănci au introdus un comision suplimentar pentru retragerile de valori mari neprogramate de clienţi, păstrând aceleaşi comisioane de retragere de numerar pentru sumele mari care sunt programate cu una sau două zile înainte.

Dobânzile oferite la aceste conturi sunt aproape la fel de generoase ca şi cele la depozite (cu numai 0,5% – 2% mai mici decât ofertele la depozitele pe trei luni sau un an), motiv pentru care au cea mai mare pondere în punctajul final. Contează, de asemenea, în evaluare suma minimă solicitată, facilităţile ataşate, dar şi comisioanele percepute.

Chiar dacă tendinţa de scădere a dobânzilor la depozite s-a conturat clar, iar conturile de economii vor fi şi ele afectate de această trendinţă, produsele vor rămâne în continuare atractive pentru populaţie, mai ales în contextul incertitudinilor de pe piaţa financiară internaţională, care se transmit automat şi pe piaţa internă.s

Clasament – cele mai bune conturi de economii

161-31064-31_colac_22.jpg1. OTP Bank – 9,5 puncte
SUMA MINIMĂ: nu există sumă minimă – 10 puncte
OPERAŢIUNI: încasări plăţi în numerar şi prin transfer bancar (ordin de plată, direct debit, standing order), rambursări automate ale ratelor la credite contractate la OTP Bank – 10 puncte
COMISIOANE: retragere de numerar – 0,5% din suma retrasă/operaţiune, comisioane pentru transferuri interbancare – între 4,1 şi 18 lei – 8,5 puncte
DOBÂNDĂ: 12,5% – 9,75 puncte

2. Piraeus Bank – 9,475 puncte
SUMA MINIMĂ: fără sumă minimă – 10 puncte
OPERAŢIUNI: depunere/ retragere numerar, încasări intrabancare/interbancare direct în contul de economii, transferuri efectuate la bancomatele băncii între conturile care sunt ataşate cardului de debit, transferuri prin intermediul aplicaţiei Online Banking sau Call Center – 9 puncte
COMISIOANE: retragere – 0,5% pe operaţiune, minimum 2 lei – 8,5 puncte
DOBÂNDĂ: 13% – 10 puncte

3. Banc Post – 9,00 puncte
SUMA MINIMĂ: nu există sumă minimă – 10 puncte
OPERAŢIUNI: încasări şi plăţi intrabancare şi interbancare – 10 puncte
COMISIOANE: retragere de numerar – 0,5% din valoare, perceput la fiecare operaţiune, minimum 2 lei, administrarea cardului suplimentar  – 1,5 lei pe lună, plăţi intrabancare – franco, plăţi interbancare – 3,5 lei pentru sume mai mici de 50.000 de lei – 8 puncte
DOBÂNDĂ: 11% – 9 puncte

4. Millennium Bank – 8,9 puncte
SUMA MINIMĂ: 300 lei – 8 puncte
OPERAŢIUNI: transfer în/din contul curent, retragere de numerar la casierie, depunere de numerar la casierie, încasări din alte conturi (ale Millennium Bank sau de la alte bănci) – 9 puncte
COMISIOANE: retragere – 0,5% pe operaţiune, minimum 2 lei – 8 puncte
DOBÂNDĂ: 12% – 9,5 puncte

5. Alpha Bank – 8,875 puncte
SUMA MINIMĂ: nu există sumă minimă – 10 puncte
OPERAŢIUNI: încasări/depuneri de numerar; transferuri catre conturile deschise la Alpha Bank Romånia sau alte  bănci din ţară sau din străinătate prin intermediul ordinelor de plată în lei şi valută; constituire şi lichidare de depozite – 10 puncte
COMISIOANE: anual de administrare – 50 lei, retragere – 0%, plăţi în intrabancar – franco, interbancar – 8 lei pentru sume mai mici de 50.000 de lei – 9,5 puncte
DOBÂNDĂ: 11% – 9 puncte

6. Garanti Bank – 8,375 puncte
SUMA MINIMĂ: nu există sumă minimă – 10 puncte
OPERAŢIUNI: depuneri/retrageri numerar, transferuri inter/intrabancare, schimb valutar    – 10 puncte
COMISIOANE: retragere – 0,3% pe operaţiune, plăţi în intrabancar – franco, interbancar – între 3 şi 30 de lei – 9,5 puncte
DOBÂNDĂ: 9% – 7 puncte

7. BCR – 8,3 puncte
SUMA MINIMĂ: 500 de lei – 7 puncte
OPERAŢIUNI: încasări sume în numerar sau prin virament intrabancar (inclusiv prin Standing Order)/interbancar; viramente intrabancare în conturile titularului contului de economii, la ghişeele băncii sau prin canale alternative; retrageri de numerar la ghişeele băncii – 9 puncte
COMISIOANE: retragere – 0,4% pe operaţiune, minimum 6 lei – 9 puncte
DOBÂNDĂ: 10,25% – 8 puncte

8. ING Bank – 8,125 puncte
SUMA MINIMĂ: nu există sumă minimă – 10 puncte
OPERAŢIUNI: încasări, plăţi, schimburi valutare, depozite, operaţiuni cash  intrabancare/interbancare direct în contul de economii, transferuri efectuate la bancomatele băncii între conturile care sunt ataşate cardului de debit, transferuri efectuate în contul de economii prin intermediul aplicaţiei Online Banking sau Call Center – 10 puncte
COMISIOANE: retragere – 0,5% pe operaţiune, minimum 5 lei, taxă deschidere cont – 20 lei, taxă anuală de administrare – 20 lei    – 7,5 puncte
DOBÂNDĂ: 9% – 7,5 puncte

9. BRD Groupe – 7,65 puncte
SUMA MINIMĂ: nu există sumă minimă    – 10 puncte
OPERAŢIUNI: transferuri între conturi, plăţi facturi de utilităţi, constituire şi lichidare de depozite (atât cu plata lunară, cât şi cu plata la capitalizare), operaţiuni de schimb valutar, depuneri şi retrageri de numerar, transferuri către conturi deschise la o altă bancă din România sau din străinătate – 9 puncte
COMISIOANE: retragere de numerar – 0,5% pe operaţiune, minimum 2,5 lei, comision de gestiune calculat lunar – 0,7 euro, în echivalent lei – 7 puncte
DOBÂNDĂ: 10,5% pentru sume mai mici de 10.000 de lei – 8 puncte

10. CEC Bank – 7,525 puncte
SUMA MINIMĂ: 50 lei – 9 puncte
OPERAŢIUNI: depuneri ulterioare deschiderii contului, retrageri parţiale la orice dată după deschiderea contului, transfer intrabancar/ interbancar către alte conturi curente – 10 puncte
COMISIOANE: retragere – 0,5% pe operaţiune, minimum 0,5 lei, plăţi intrabancare – franco, interbancare – 3,11 lei pentru sume mai mici de 50 de lei    – 8,5 puncte
DOBÂNDĂ: 6,75% – 6 puncte

11. UniCredit Ţiriac – 7,475 puncte
SUMA MINIMĂ: 200 lei – 9 puncte
OPERAŢIUNI: depunere numerar, la orice sucursală UniCredit Ţiriac Bank, transfer în contul de economii, retrageri direct din Contul de Economii, la orice sucursală a băncii, transferuri din contul de economii către orice cont deţinut de client la UniCredit Ţiriac Bank (la orice sucursală a bancii sau prin OnlineBanking) – 8 puncte
COMISIOANE: retragere – 0,5% pe operaţiune, minimum 5 lei, 1 leu pentru transferuri către conturile clientului la alte sucursale ale băncii – 7,5 puncte
DOBÂNDĂ: 9% – 7 puncte

12. Raiffeisen Bank – 6,975 puncte
SUMA MINIMĂ: 500 lei – 7 puncte
OPERAŢIUNI: depuneri de numerar oricând, retrageri oricând, încasări din alte conturi,  transfer către alte conturi ale clientului – 9 puncte
COMISIOANE: lunar de administrare – 2 lei, retragere – 0,5% pe operaţiune, minimum 0,5 lei, plăţi în intrabancar – franco – 7,5 puncte
DOBÂNDĂ: 8,5% – 7 puncte

Metodă de notare

161-31065-31_porcmaini_22.jpgPUNCTAJUL TOTAL
A fost calculat ca medie ponderată între următoarele criterii: dobânda – 50% pondere, suma minimă de deschidere – 10%, comisioane – 25% (au fost luate în calcul doar comisioanele de retragere de numerar. Pentru băncile care aplică un comision anual de administrare a contului s-a scăzut 0,5 puncte din notă, iar pentru comisioanele de administrare lunară s-a scăzut un punct) şi tipul de operaţiuni care se pot face prin contul de economiii – 15%.

CRITERII

Dobânda: a fost notată cu 10 puncte pentru un nivel de peste 12%, coborând cu câte 0,5 puncte procentuale la fiecare scădere a bonificaţiei.

Suma minimă: notată începând cu 10 puncte pentru băncile care nu au impus un barem şi scăzând corespunzător cu majorarea sumei necesare pentru deschiderea unui cont.

Comisioane retragere numerar: notate cu 7 puncte pentru niveluri de peste 0,5%, până la 10 puncte pentru comision zero.

Operaţiuni: au fost punctate cu 10 băncile care permit contului de economii efectuarea tuturor operaţiunilor posibile prin contul curent clasic.

57,5 miliarde de lei era totalul conturilor curente deţinute de persoanele fizice şi juridice la finele lunii martie 2009, în scădere cu 5,45 miliarde lei faţă de finele lunii decembrie 2008

91,1 miliarde lei era totalul depozitelor populaţiei în aprilie 2009, în creştere cu peste 1% faţă de martie. Ponderea economiilor în lei ale populaţiei este mult mai mare decât a celor în valută: 64,2%

Shopping nocturn
Pånă pe 30 iunie, ING Bank a lansat dobânda promoţională de 14%. Campania a aglomerat oficiile băncii, deschizând astfel perspectiva prelungirii programului bancar şi pe perioada nopţii