Direcţia generală antifraudă fiscală, structură fără personalitate juridică, a fost înfiinţată în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  în data de 26 iunie 2013, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2013, aprobată prin Legea nr. 144/2014. Operaționalizarea efectivă și primele acțiuni de control au avut loc în luna decembrie 2013.

Obiectivul prioritar al Direcției Generale Antifraudă Fiscală este combaterea fermă a evaziunii fiscale şi a fraudei fiscale şi vamale. Activitatea de investigare a fraudelor şi destructurare a lanţurilor tranzacţionale constituite pentru prejudicierea bugetului statului este importantă atât din punct de vedere financiar, cât şi social, consolidând încrederea în siguranţa şi integritatea sistemului fiscal.

Realizările Direcției Generale Antifraudă Fiscală în primul an de activitate sunt:

1.318 inspectori antifraudă
25.483 contribuabili controlați
778 milioane euro prejudicii, amenzi şi confiscări
691 milioane euro prejudicii
91% prejudicii mai mari de 1 milion euro
65% prejudicii cauzate prin fraudarea TVA
630  acte de sesizare a organelor de urmărire penală
23 milioane euro amenzi
64 milioane euro confiscări
916 milioane euro prejudicii constatate
497 verificări fiscale
234 investigaţii financiare în vederea indisponibilizării de bunuri
309 milioane euro bunuri şi sume indisponibilizate

Control în trafic

Inspectorii antifraudă fiscală verifică respectarea reglementărilor legale privind circulaţia persoanelor şi mărfurilor în porturi, gări, autogări, aeroporturi, pe căi ferate şi fluviale şi pe drumurile publice, iar conducătorii mijloacelor de transport sunt obligaţi să oprească la semnalele personalului DGAF, care poartă uniformă cu înscrisuri oficiale sau vestă roşie reflectorizantă.

În scopul prevenirii şi combaterii ferme a faptelor de frauda fiscala şi vamală şi evaziune fiscală, ANAF monitorizează permanent comportamentul fiscal al operatorilor economici, care achiziţionează mărfuri de pe teritoriul Uniunii Europene. Sunt vizate toate transporturile de mărfuri care intră în România prin punctele rutiere de trecere a frontierei, inclusiv cele aflate în tranzit pe teritoriul naţional.

În cazul în care este identificat un transport care prezintă un grad de risc fiscal ridicat, transportatorul/beneficiarul este notificat că are obligaţia de a descărca mărfurile doar în prezenţa inspectorilor antifraudă fiscală. De asemenea, se poate dispune sigilarea mijlocului de transport, acesta urmând a fi desigilat la destinaţie sau în punctul de ieşire din ţară, dacă este un transport care tranzitează teritoriul României.