Potrivit datelor companiei, în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor din 26 aprilie au fost aprobate situaţiile financiare auditate ale anului trecut, obiectivele de afaceri ale anului 2012, precum şi planul de dezvoltare strategică a companiei pentru perioada 2012- 2016. Totodată, în şedinţa anuală  AGA s-au pus în aplicare prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice în vederea alegerii Consiliului de Administraţie.
Așadar, Antibiotice (simbol ATB, la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti) şi-a propus, pentru perioada 2012- 2016, atingerea unei cifre de afaceri de 540 milioane lei şi un profit brut de 61 milioane de lei. Această creştere este susţinută de mai multe direcţii strategice de dezvoltare, punctate în cadrul AGA.
Prima dintre ele are în vedere internaţionalizarea afacerii prin consolidarea poziţiei Antibiotice pe piaţa internaţională şi atingerea unei cifre de afaceri la export de 25 de milioane de euro. O a doua direcţie priveşte reînnoirea portofoliului de produse prin asimilarea, atât prin cercetare proprie, cât şi prin relaţii de parteneriat, a peste 30 de produse, din arii terapeutice diverse precum produse antiinfecţioase, produse cardiovasculare, produse oncologice şi produse destinate terapiei sistemului nervos central.
Cea de-a treia direcţie de dezvoltare se referă la domeniul cercetării şi formulării de noi medicamente. O altă direcţie importantă a planului strategic urmărește creşterea gradului de cunoaştere prin investiţii în perfecţionarea continuă a personalului. Antibiotice va continua şi în anii viitori procesul de instruire şi extindere a competenţelor angajaţilor în care a angrenat, începând cu anul 2010, un procent de 30% din angajaţii organizaţiei, în cadrul unui program propriu, numit “Şcoala de Vară a+”.
Antibiotice a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri netă de 281,85 milioane de lei, în creştere cu 16% faţă de anul precedent. Profitul brut în aceeași perioadă, rezultat în urma deducerii cheltuielilor totale, a fost de 26,39 milioane de lei, iar profitul net de 20,3 milioane de lei, superior celui înregistrat în anul 2010, de 12,5 milioane de lei. Pentru anul acesta, compania şi-a propus o creștere de 10% a cifrei de afaceri.