„Evaluarea pe care am realizat-o arată importanța păstrării datelor din telecomunicații pentru sistemele de justiție penală și de aplicare a legii. Aceste date sunt utilizate ca probe nu numai pentru a-i condamna pe cei care se fac vinovați de infracțiuni grave și de acte de terorism, ci și pentru a înlătura suspiciunile care planează asupra celor nevinovați”, a declarat Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne

Aceste date oferă probe esențiale pentru soluționarea infracțiunilor și pentru punerea în aplicare a justiţiei. Cu toate acestea, transpunerea directivei a fost inegală, iar diferențele persistente dintre legislațiile statelor membre creează dificultăți pentru prestatorii de servicii de telecomunicații.

“Păstrarea datelor a fost esențială, de exemplu, pentru succesul operațiunii „Rescue” care a contribuit la descoperirea identității a 670 de membri prezumați ai unei rețele internaționale de pedofilie și la protejarea copiilor de abuzuri, în statele membre în care directiva a fost transpusă. Cu toate acestea, raportul de evaluare identifică și deficiențe grave. Avem nevoie de o abordare mai echilibrată și comună la nivelul întregii UE în această privință. Prin urmare, intenționez să revizuiesc directiva pentru a stabili în mod clar persoanele care au dreptul de a accesa aceste date, precum și scopul și procedurile de accesare a lor”, a mai spus Malmström

Principalele constatări ale raportului sunt următoarele:
•    majoritatea statelor membre sunt de părere că normele UE privind păstrarea datelor sunt în continuare necesare pentru aplicarea legii, pentru protejarea victimelor și pentru sistemele de justiție penală. Utilizarea datelor legate de numere de telefon, adrese IP sau identificatori de telefoane mobile drept instrumente de cercetare penală au dus la condamnări ale făptașilor și la achitări ale persoanelor nevinovate;
•    există diferențe între statele membre în  ceea ce privește modul de aplicare a păstrării datelor. De exemplu, perioadele de păstrare a datelor variază între 6 luni și 2 ani, în timp ce scopurile în care datele pot fi accesate și utilizate, precum și procedurile juridice de accesare a acestora diferă în mod considerabil;
•    dat fiind că directiva urmărește doar armonizarea parțială a normelor naționale, nu este surprinzător faptul că nu există o abordare comună în acest domeniu. Cu toate acestea, faptul că nivelul general de armonizare este scăzut poate crea dificultăți prestatorilor de servicii de telecomunicații și, în special, a operatorilor de amploare redusă. Operatorii sunt rambursați în mod diferit în UE pentru costurile de păstrare a datelor și de acordare a accesului la acestea. Comisia va analiza modalitățile în care se poate oferi o rambursare mai consecventă a acestor costuri;

Deși nu există exemple concrete de încălcări grave ale dreptului la viață privată, riscurile de periclitare a securității datelor vor persista dacă nu sunt instituite garanții suplimentare. Prin urmare, Comisia va avea în vedere instituirea unor reglementări mai stricte în ceea ce privește stocarea, accesarea și utilizarea datelor păstrate.

Datele trebuie păstrate pentru cel puțin șase luni și cel mult doi ani

Datele din telecomunicații păstrate de operatorii de telecomunicații sunt utilizate de poliție și de procuratură în cercetarea, detectarea și urmărirea în justiție a infracțiunilor și a actelor de terorism grave.
UE a încercat, prin mai multe directive adoptate în ultimii 10-15 ani, să reglementeze obligația prestatorilor de servicii de telecomunicații de a păstra datele pentru o anumită perioadă de timp.
Directiva privind păstrarea datelor solicită statelor membre să garanteze că operatorii păstrează anumite categorii de date (pentru stabilirea identității și a detaliilor conversațiilor telefonice efectuate și e mail-urilor trimise, fără a păstra conținutul acestor comunicații) în scopul  cercetării, detectării și urmăririi în justiție a infracțiunilor grave, astfel cum sunt ele definite în legislaţia națională. Datele trebuie păstrate pentru cel puțin șase luni și cel mult doi ani (perioada exactă urmând a fi hotărâtă de fiecare dintre statele membre la transpunerea directivei în legislația națională).
Autoritățile de aplicare a legii din majoritatea statelor membre au transmis Comisiei  faptul că datele păstrate joacă un rol central în protejarea populației împotriva pericolelor, permițând efectuarea unor cercetări penale eficace. Aceste date oferă piste și probe prețioase care au dus la condamnarea infractorilor și la achitarea suspecților nevinovați în cazuri de infracțiuni care nu ar fi putut fi niciodată soluționate dacă datele nu ar fi fost păstrate.
Pe baza acestei evaluări, Comisia va pregăti o propunere de modificare a directivei. În următoarele luni, Comisia va organiza consultări cu autoritățile de aplicare a legii, cu sistemul judiciar, cu autoritățile de protecție a datelor, cu sectorul industrial și cu societatea civilă cu privire la opțiunile pentru viitorul cadru juridic.