Legislația în vigoare prevede un mecanism de transfer al responsabilității privind reciclarea ambalajelor de la producători către operatori avizați de Ministerul Mediului, dar într-o eventuală neîndeplinire a obiectivelor de reciclare si valorificare pe un an, producătorii sunt singurii care trebuie să plătească, până la 25 ianuarie a.c., o contribuție de 2 lei pentru fiecare kilogram de deșeu de ambalaj nereciclat conform obiectivelor impuse de lege. Astfel, producătorii sunt nevoiți să suporte costuri foarte mari rezultate ca urmare a unor posibile activități neregulamentare în avalul circuitului de reciclare, asupra cărora justiția urmează să se pronunțe. Asta deși aceștia au încheiat de bună-credință contractele pentru transferul responsabilității conform prevederilor legale în vigoare.

Mai citiți și Ministerul Mediului nu a găsit nicio soluție pentru taxa pe ambalaje. Producătorii, nevoiți să plătească amenzi pentru reciclare

Starea actuală a sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje are un impact negativ imediat asupra economiei țării, asupra pieţei libere, precum și asupra obiectivelor de valorificare și reciclare, asumate de România în calitate de stat membru al UE. În contextul economic de astăzi, aproximativ 5.000 de companii din domenii precum industria alimentara și serviciile conexe, agricultură, bunuri de larg consum, comerț, construcții, farmaceutic, energie etc se află, dintr-o dată, în situația de a plăti o contribuție împovărătoare și imprevizibilă care va duce la creșterea inflației. Costurile pe care le poate genera blocarea sistemului se ridică la peste 700.000 euro pe zi pentru industrie.

De aceea, CDR solicită promovarea următoarelor măsuri:

* amânarea termenului de declarare și de plată a contribuției la Fondul pentru mediu, din 25 ianuarie 2016, printr-o ordonanță de urgență, pe un termen de cel puțin 3 luni;

* promovarea unei amnistii cu privire la contribuțiile impuse producătorilor, în condițiile în care aceștia au respectat cadrul legal și s-au achitat cu bună credință de obligațiile contractuale care le reveneau ca parte a unui sistem girat de autorități;

* analizarea tuturor cauzelor care au contribuit la generarea situației actuale în domeniul gestiunii deșeurilor, pornind de la semnalele transmise constant de mediul de afaceri în ultimii ani, și modificarea în consecință a cadrului legal actual privind gestionarea deșeurilor de ambalaje;

* modificarea nivelului contribuției de 2 lei/kg pe baza unei fundamentări economice clare, obiective și juste;

* prezentarea argumentelor socio-economice care au stat la baza stabilirii nivelului contribuției la Fondul pentru mediu.

“Dorim să subliniem că această contribuție nu rezolvă problema deșeurilor de ambalaje și nu adresează problema responsabilizării tuturor actorilor implicați în circuitul deșeurilor de ambalaje, inclusiv autorități publice locale, consumatori, colectori, reciclatori și valorificatori. Totodată, nu va duce la posibilitatea României de a-și atinge obiectivele naționale de reciclare și valorificare, ceea ce va genera inițierea procedurilor de infringement. Nici păstrarea termenului de plată din 25 ianuarie nu asigură, in niciun fel, îndeplinirea țintelor naționale de reciclare și valorificare”, au mai spus reprezentanții coaliției.