Conform concluziilor Comisiei, compensarea parţială a costurilor legate de finanţarea sprijinului pentru energia din surse regenerabile este necesară pentru a asigura competitivitatea marilor consumatori industriali, fără a distorsiona în mod nejustificat concurenţa pe piaţa unică.

'Schema României permite întreprinderilor care consumă multă energie electrică şi sunt expuse în acelaşi timp la comerţul internaţional să rămână competitive fără a distorsiona în mod nejustificat concurenţa pe piaţa unică', a declarat vicepreşedintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurenţă, Joaquín Almunia.

În luna iulie 2014, România a notificat planurile sale de a reduce contribuţia la finanţarea energiei din surse regenerabile pentru anumite întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în sectoare cu un nivel foarte ridicat de electro-intensitate şi de expunere comercială. Contribuţia beneficiarilor la sprijinul pentru energia din surse regenerabile va fi redusă cu 85%, 60% sau 40% în cazul în care aceştia demonstrează o electro-intensitate de peste 20%, cuprinsă între 10% şi 20%, respectiv cuprinsă între 5% şi 10%.

Comisia a evaluat compatibilitatea acestei măsuri cu dispoziţiile prevăzute în noile Orientări privind ajutoarele destinate protecţiei mediului şi energiei, adoptate în aprilie 2014. În urma investigaţiei s-a constatat că reducerile se limitează la societăţile care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele recunoscute în cadrul orientărilor ca fiind în acelaşi timp electro-intensive şi expuse la comerţul internaţional.

Schema de reducere a certificatelor verzi va intra în vigoare la 1 decembrie 2014 şi va expira la 31 decembrie 2024. Bugetul anual consacrat schemei este estimat la aproximativ 75 de milioane euro pentru aproximativ 300 de beneficiari.